Consolidated Proceedings of the Second ECSCI Workshop on Critical Infrastructure Protection and Resilience

21. februar 2023

Izšel je konsolidirani zbornik druge delavnice European Cluster for Securing Critical Infrastructures (ECSCI) o zaščiti in odpornosti kritične infrastrukture v elektronski obliki iz Virtualne delavnice, ki se je odvijala med 27.-29. aprilom 2022. Zbornik so sestavili avtorji Habtamu Abie, Ilias Gkotsis, Manos Athanatos, Rita Ugarelli, Denis Čaleta, Lorenzo Lodi, Fabrizio Di Peppo, Aleksandar Jovanović (Eds.).

Tematika zbornika je, da sodobne kritične infrastrukture (ali "kritične enote", kot so zdaj opredeljene v novi direktivi EU-CER) postajajo vse bolj zapletene in se spreminjajo v porazdeljene kiber-fizične sisteme velikega obsega. Tako ločeno obravnavanje kibernetske in fizične varnosti ni več učinkovito, vendar bolj celostni pristopi, ki upoštevajo fizična in kibernetska varnostna tveganja, skupaj z njihovimi medsebojnimi odnosi, interakcijami in kaskadnimi učinki, ki so potrebni za soočanje z izzivi kombiniranih kibernetsko-fizičnih napadov. Za njihovo uspešno reševanje so potrebni usklajeni in celostni odzivi, ki jih je treba razširjati in nadalje uporabljati za projekte, ki jih financira EU.

Celoten zbornik je dostopen v pdf obliki.