Brezpilotni letalniki in njihova uporaba v operativnem okolju

09. marec 2021

Novice za člane SKZV+

V začetku leta je stopila v veljavo nova evropska uredba o uporabi brezpilotnih letalnikov, kar je bil pomemben razlog za odpiranje strokovne razprave u izzivih uporabe. Na okroglo mizo smo tokrat povabili strokovnjake, ki so iz različnih zornih kotov osvetlili problematiko. Gostje virtualne okrogle mize so bili ga. Ana Hožič in g. Matevž Campolunghi iz Agencije za civilno letalstvo, g. Marjan Horvat, predstavnik Ministrstva za infrastrukturo, dr. Tone Magister iz Kontrole zračnega prometa Slovenije in g. Matevž Bregar iz podjetja Luka Koper d.d. Dogodek je povezoval izr. prof. dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti.

V zelo zanimivi razpravi so razpravljavci poskušali podati odgovore na naslednje teme: kaj prinaša nova EU uredba s področja uporabe brezpilotnih letalnikov, kakšni so postopki certificiranja pilotov in letalnikov, pozitivna uporaba le teh v primeru nadzora objektov KI, osvetlili so področje prepovedi letenja in določanje con prepovedi letenja, kakšen je lahko nadzor zračnega prostora nad objekti KI in na splošno nadzor zračnega prostora pri uporabi brezpilotnih letalnikov (zaščita pred nezakonito/škodljivo uporabo) in za konec pogledali, kakšna je možna uporaba avtonomnih platform.

V razpravi so z vprašanji in predlogi aktivno sodelovali tudi prisotni člani, ki so se zbrali v res lepem številu. Skupaj smo poskušali pogledati v prihodnost uporabe brezpilotnih letalnikov (npr. pošta, prevoz zdravil, taksi prevozi itd).

V zaključku se je moderator dr. Čaleta zahvalil udeležencem dogodka in poudaril, da lahko le s takimi strokovnimi srečanji poiščemo prave rešitve in izoblikujemo dobre prakse, ki nam bodo pomagale pri zagotavljanju višje korporativne varnosti v naših okoljih.