19. 04. 2016

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV – OSNOVE IN PRIHODNOST VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V EU

Organizatorja dogodka

Program dogodka

19. april 2016 od 9.00 do 13.00 ure

Varovanje osebnih podatkov – osnove in prihodnost varstva osebnih podatkov v EU

1. Osebni podatki – splošne teme (2 šolski uri)

 • splošno o osebnih podatkih – definicije, koncepti
 • temeljna načela varstva osebnih podatkov
 • pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • občutljivi osebni podatki
 • pogodbena obdelava osebnih podatkov
 • zavarovanje osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • zavarovanje občutljivih osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • dolžnosti upravljavca zbirk osebnih podatkov
 • najpogostejše kršitve upravljavcev zbirk osebnih podatkov
 • videonadzor na delovnem mestu
 • inšpekcijski nadzor, sankcije za kršitve

2. Prihodnost varstva osebnih podatkov v EU (2 šolska uri)

 • reforma zakonodajnega okvira varstva osebnih podatkov v EU (kaj, kdaj, zakaj)
 • novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) – glavne spremembe
 • Kako bo sprejem GDPR vplival na naše poslovanje?

Lokacija in namestitev

Dogodek se bo odvijal v prijetnem okolju Radisson Blu Plaza hotela v Ljubljani:

Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana

Bratislavska cesta 8

1000 Ljubljana

info.ljubljana@radissonblu.com

Radisson_logo_-_Kopijahotel

Vsebina in namen delavnice

OPIS DELAVNICE

Varovanje osebnih podatkov v organizacijah in podjetjih predstavlja pomemben segment obvladovanja tveganj varovanja ključnih informacij. Z neupoštevanjem tega dejstva je organizacija ali podjetje v večini primerov izpostavljeno zlorabam na področju varovanja osebnih podatkov s tem pa ogroža dobro ime podjetja, konkurenčne prednosti in predvsem nevarnosti odškodninskih tožb in drugih sodnih ter prekrškovnih postopkov, ki imajo lahko pomembne posledice za delovanje podjetja.Dinamika razvoja informacijskih in drugih tehnologij pa pred nas postavlja zahtev-no nalogo kako na eni strani upoštevati predpisano zakonodajo na področju varo-vanja osebnih podatkov na drugi strani pa z uporabo novih tehnologij ne ogroziti varovanja osebnih podatkov zaposlenih, naših partnerjev in strank..

KDO VODI DELAVNICO

Z odličnim predavateljem mag. Andrejem Tomšičem, namestnikom Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, vam bomo skozi odlično praktično delavnico predstavili glavne izzive in predvsem podali prave rešitve, ki jih boste neposredno lahko takoj uvedli v prakso svojih organizacijskih sredin..

POLEG SPLOŠNIH DILEM VAM BOMO POSREDOVALI TUDI VPOGLED V PRIHODNOST VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V EU:

 • reforma zakonodajnega okvira varstva osebnih podatkov v EU (kaj, kdaj, zakaj)
 • novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) – glavne spremembe
 • Kako bo sprejem GDPR vplival na naše poslovanje? Poseben čas bo na posvetu namenjen odgovorom na vaša vprašanja in razpravi z neposrednimi rešitvami!