11. 04. 2011

Strokovni posvet z naslovom "NOVI ZAKON O ZASEBNEM VAROVANJU RES KORAK NAPREJ?"

Osnovni podatki posveta

Oblika izvedbe: okrogla miza z moderatorjem in vodeno diskusijo

Moderator: doc. dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti

Udeleženci okrogle mize (razpravljalci):

  1. mag. Miran Vršec – direktor Inštituta za korporativne varnostne študije
  2. g. Simon Savski – Ministrstvo za notranje zadeve
  3. g. Darjan Marejanovič, inšpektor svetnik, predstavnik Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve
  4. g. Andrej Maslo - Hit Šentilj d.d.

V razpravi bodo lahko aktivno sodelovali tudi ostali udeleženci strokovnega posveta!

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno svoj prihod potrditi na elektronski naslov: info@ics-institut.si

Lokacija posveta

Lokacija

Konferenčna dvorana hotela M

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane hotela M si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/default.asp?mID=sl&pID=seminarji

Vsebina strokovnega posveta

Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)

V Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011 je objavljen Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel je na seji 1. marca 2011.

Ta zakon ureja pravice in obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, državnih organov, zavodov, javnih agencij ter drugih pravnih in fizičnih oseb (v nadaljnjem besedilu: subjekti) na področju varovanja, ki ga ne zagotavlja država (v nadaljnjem besedilu: zasebno varovanje).

Zakon določa zasebno varovanje, oblike varovanja, pristojnosti, pogoje za opravljanje zasebnega varovanja, standarde, strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje, ukrepe in dolžnosti varnostnika, oznake in delovno obleko, pogoje za opravljanje zasebnega varovanja tujih oseb, obvezno organiziranje varovanja ter dolžnosti subjektov, nadzor, evidence in kazenske določbe.

Več: Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)

Namen strokovnega posveta

Namen strokovnega posveta je udeležencem približati in osvetliti bistvene spremembne, katere prinaša nova zakonska ureditev na področju zasebnega varovanja. Že sam naslov strokovnega posveta "Novi zakon o zasebnem varovanju res korak naprej?" kaže na smer v kateri bo tekla razprava. Novo sprejet Zakon o zasebnem varovanju namreč v strokovni in drugi javnosti sproža burne odzive. To ni nujno tudi slabo, saj so lahko določene zakonske rešitve področje zasebnega varovanja usmerile v smer, ko so hote ali nehote, podrle neko ustaljenost in rutino, ki je omejevala razvoj tega izredno pomembnega področja. Na drugi strani pa se vedno pogostoje pojavljajo očitki, da pripravljalec zakonskega predloga v ničemer ni upošteval mnenja strokovnih in drugih interesenih skupin. Najnevarnejši pa so očitki o očitni policijizaciji področja zasebnega varovanja.

Vsebinsko bodo vabljeni gostje, po kratki predstavitvi bistvenih novosti Zakona o zasebnem varovanju, vsak s svojega stališča ocenili ustreznost nove zakonske ureditve in pri tem izpostavili dileme in rešitve za njegovo implementacijo. Poseben poudarek bo namenjen tudi izvajanju ukrepov nadzora na izvajanjem določil omenjenega zakona.