22. 04. 2015

Strokovna delavnica: »VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV – IZZIVI UPORABE NOVIH TEHNOLOGIJ

Program

1. OSEBNI PODATKI – SPLOŠNE TEME

 • splošno o osebnih podatkih – definicije, koncepti
 • temeljna načela varstva osebnih podatkov
 • pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • občutljivi osebni podatki
 • pogodbena obdelava osebnih podatkov
 • zavarovanje osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • zavarovanje občutljivih osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • dolžnosti upravljavca zbirk osebnih podatkov
 • najpogostejše kršitve upravljavcev zbirk osebnih podatkov
 • inšpekcijski nadzor, sankcije za kršitve

2. OSEBNI PODATKI – RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU

 • računalništvo v oblaku in varstvo osebnih podatkov
  • pogodbena obdelava
  • zavarovanje osebnih podatkov
  • iznos osebnih podatkov v tretje države
 • smernice nadzornih organov (Article 29 WP, IWGDPT, IP-RS)
 • smernice in kontrolne točke za zakonito uporabo

3. OSEBNI PODATKI – IZZIVI IN TRENDI

 • reforma zakonodajnega okvira varstva osebnih podatkov v EU
 • inteligentna video analitika
 • brezpilotni letalniki (droni)

KDO VODI DELAVNICO

mag. Andrej TOMŠIČ, namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije

Biografija:

Rodil se je leta 1977 v Postojni. Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovo-rom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne eko-nomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Gro-up, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee.

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varova-nja informacij ISO/IEC 27001:2005.

Lokacija dogodka

Dogodek se bo odvijal v prijetnem okolju PLAZA hotela Ljubljani:

PLAZA hotel

Bratislavska cesta 8

1000 Ljubljana

info@plazahotel.si

Vsebina in namen

OPIS DELAVNICE

Varovanje osebnih podatkov v organizacijah in podjetjih predstavlja pomemben segment obvladovanja tveganj varovanja ključnih informacij. Z neupoštevanjem tega dejstva je organizacija ali podjetje v večini primerov izpostavljeno zlorabam na področju varovanja osebnih podatkov s tem pa ogroža dobro ime podjetja, kon-kurenčne prednosti in predvsem nevarnosti odškodninskih tožb in drugih sodnih ter prekrškovnih postopkov, ki imajo lahko pomembne posledice za delovanje podjet-ja.Dinamika razvoja informacijskih in drugih tehnologij pa pred nas postavlja zahtev-no nalogo kako na eni strani upoštevati predpisano zakonodajo na področju varo-vanja osebnih podatkov na drugi strani pa z uporabo novih tehnologij ne ogroziti varovanja osebnih podatkov zaposlenih, naših partnerjev in strank..KDO VODI DELAVNICO.Z odličnim predavateljem mag. Andrejem Tomšičem, namestnikom Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, vam bomo skozi odlično praktično delavnico predstavili glavne izzive in predvsem podali prave rešitve, ki jih boste neposredno lahko takoj uvedli v prak-so svojih organizacijskih sredin..

POLEG SPLOŠNIH DILEM VAM BOMO POSREDOVALI TUDI ODGOVORE NA:

 • najpogostejše kršitve upravljavcev zbirk osebnih podatkov,
 • uporabo in shranjevanje podatkov v računalništvu v oblaku,
 • uporabo brezpilotnih letal in shranjevanje podatkov,
 • inteligentna video analitika,
 • iznos osebnih podatkov v tretje države,
 • pogodbena obdelava osebnih podatkov (outsourcing),
 • in vrsto drugih aktualnih vsebin.

Poseben čas bo na posvetu namenjen odgovorom na vaša vprašanja in razpravi z neposrednimi rešitvami!