26. 09. 2018

Posvet: Nadzor na delovnem mestu

Posvet, ki predstavlja celovit pogled na obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij v okviru odnosa zaposleni – delodajalec in išče odgovore na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike glede nadzora na delovnem mestu! Išče tudi različne rešitve, kako se lahko izboljšave pristopa k problematiki rezultirajo v boljšem in učinkovitejšem poslovanju naših organizacij. Vabljeni, da se nam pridružite na strokovnem srečanju z vrhunskimi strokovnjaki in aktualnimi strokovnimi vsebinami!

Program

9.10 – 9.15

Otvoritev posveta

9.15 – 9.45

Kako učinkovit kadrovski postopek zmanjša kasnejša tveganja vezana na ključne kadre v podjetju?

Mag. Štefan Gostič, Direktor kadrovske službe, Kia Motors Adria Group d.o.o.

9.45 - 10.15

Pravni vidiki pri disciplinski obravnavi zaposlenih, sodna in nadzorna praksa

Mag. Klavdija Erjavec, odvetnica specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti, Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o.

10.15 – 10.45

Nasilje na delovnem mestu - mobing med zaposlenimi

Dr. Sonja Robnik, samostojna raziskovalka in strokovnjakinja za raziskovanje nasilja na delovnem mestu

10.45 – 11.00

Vprašajte strokovnjake!

11.00 – 11.20

Odmor za kavo in druženje

11.20 – 11.50

Komunikacijska zasebnost na delovnem mestu (e-pošta, službeni računalniki, službeni telefoni …..) z vključenimi primeri iz sodne prakse

Mag. Matjaž Drev, državni nadzornik, Urad Informacijskega pooblaščenca

11.50 – 12.20

Ali in kdaj potrebujemo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (Data protection officer-DPO)?

Mag. Matjaž Drev, državni nadzornik, Urad Informacijskega pooblaščenca

12.20 – 12.50

Vloga detektivov pri nadzoru zaposlenih – zloraba bolniških odsotnosti

Tibor Tanjšek, predstavnik Detektivske zbornice Slovenije

12.50 – 13.05

Vprašajte strokovnjake!

13.05 – 13.40

Odmor s prigrizkom

13.40 – 14.10

Nadzor na delovnem mestu: prepoznavanje laži pri zaposlenih

Dr. Brane Bertoncelj, Slovensko združenje korporativne varnosti

14.10 – 14.40

Zagotavljanje informacijske varnosti v razmerju problemov nadzora nad zaposlenimi – informacijska forenzika

g. Žiga Podgoršek, ICS-Ljubljana, Center za informacijsko varnost

14.40 – 15.00

Vprašajte strokovnjake!

15.05 -

Sklepi in zaključki posveta

Predavatelji

Dr. Brane Bertoncelj, Slovensko združenje korporativne varnosti

Ima preko 46 let interdisciplinarnih delovnih izkušenj, zlasti na področju gotovinskega poslovanja, tveganj, varnosti in obrambe. Kot svetovalec takratnega Predsedstva RS in pomočnik takratnega Republiškega sekretarja za obrambo se je ukvarjal zlasti z vprašanji nacionalne varnosti, obrambnih priprav gospodarskega in družbenega sistema ter zaščite, kot svetovalec generalnega direktorja Agencije RS za plačilni promet (prej SDK) pa je sodeloval pri vzpostavitvi varnostnega sistema Agencije. Od leta 1998 do leta 2014 je bil direktor oddelka Gotovinsko poslovanje Banke Slovenije, sedaj je v pokoju.

Je prejemnik nagrade Slovenian Grand Security Award za korporativno varnostnega managerja leta 2013.

Sedaj je vabljeni predavatelj nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani, zunanji sodelavec Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije, vabljeni predavatelj nekaterih bank in podjetij ter viden član Slovenskega združenja korporativne varnosti, ki s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem usmerja in mentorira mlajše generacije korporativno varnostnih managerjev.

Mag. Štefan Gostič, Direktor kadrovske službe, Kia Motors Adria Group d.o.o.

Je strokovnjak za kadre in varnost. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj. Pridobil si je bogato strokovno znanje iz različnih področjih pravne ureditve v Republiki Sloveniji, varstvo osebnih podatkov, skladnost, vodenje, upravljanje sprememb, načrtovanje talentov in nasilja, varnostno preprečevanje (zagotavljanje ukrepov za preprečevanje ali razkritje kaznivih dejanj na zavarovanih ali varovanih lokacije), ocene tveganja in obvladovanja tveganj, zdravja in varnosti, vodenja kakovosti, varstva okolja itd.

Je avtor in soavtor publikacij “Zakon o detektivski dejavnosti s komentarjem” in “Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem” ter številnih strokovnih člankov na kadrovskem in poslovno-varnostnem področju.

Mag. Klavdija Erjavec, odvetnica specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti, Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o.

Znanstveni naziv magister prava je pridobila z uspešno obrambo magistrske naloge z naslovom»Sprememba delodajalca v praksi Sodišča Evropskih skupnosti in domačih sodišč«.

Pred začetkom kariere v odvetništvu je delovala kot pravna svetovalka v veliki gospodarski družbi. V preteklosti je izkušnje nabirala tudi v sodstvu. Je mediatorka pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Dr. Sonja Robnik, samostojna raziskovalka in strokovnjakinja za raziskovanje nasilja na delovnem mestu

Sonja Robnik se z različnimi vrstami in oblikami nasilja znanstveno in strokovno ukvarja dobri dve desetletji. Med drugim je avtorica znanstvenih in strokovnih člankov na temo trpinčenja ter spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. O obeh pojavih predava in vodi delavnice, ima izkušnje z vodenjem organizacijskih postopkov, uvajanjem preventivnih ukrepov ter s svetovanjem žrtvam. Je članica strokovnih svetov, svetovalnih odborov in delovnih teles s področja človekovih pravic na EU in domači ravni.

Mag. Matjaž Drev, državni nadzornik, Urad Informacijskega pooblaščenca

Mag. Matjaž Drev je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS. V okviru te funkcije izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopek s področja varstva osebnih podatkov. V preteklosti se je preizkusil v več vlogah, kot sistemski administrator, novinar in raziskovalec, zato k izzivom (ne)varnosti, nadzora in zasebnosti pristopa izrazito interdisciplinarno. Strokovno pozornost namenja presečišču prava in informacijske tehnologije, področju ki že določa sedanjost in prihodnost varstva osebnih podatkov. Glavni izzivi s katerimi se sooča kot državni nadzornik, so varovanje osebnih podatkov v svetu velikih podatkov, interneta stvari, oblačnega računalništva in nenehnega iskanja ustreznega ravnotežja med zasebnostjo, nadzorom in varnostjo.

Sicer nastopa tudi kot predavatelj na različnih konferencah, nekaj časa pa je bil aktivni član Delovne skupine člena 29 v Bruslju, kjer je sodeloval pri pripravi evropskih politik s področja varstva osebnih podatkov.

Dr. Nataša Pirc Musar, Odvetniška pisarna Pirc Musar

Na ljubljanski Pravni fakulteti je diplomirala leta 1992, pravosodni izpit pa je opravila leta 1997. Po zaključku študija se je zaposlila na slovenski nacionalni televiziji, kjer je šest let delala kot novinarka in voditeljica osrednje informativne oddaje TV Dnevnik. Nato je bila pet let voditeljica osrednje informativne oddaje 24 ur na največji slovenski komercialni televiziji POP TV. Svoje novinarsko znanje je dodatno izpopolnjevala na CNN v Atlanti, v Združenih državah Amerike, kasneje pa je dva semestra študirala na oddelku za medije na univerzi v Manchestru v Veliki Britaniji. Med študijem je bila na praksi na televizijskih postajah BBC, Granada TV, Sky News, Reuter TV in Border TV. Pisala je tudi časopisne članke in delala na različnih radijskih postajah.

Želja po novih znanjih jo je leta 2001 vodila v gospodarstvo. Vodila je službo za korporativno komuniciranje v družbi Aktiva Group, največji zasebni finančni družbi v Sloveniji. Aprila 2003 se je zaposlila na Vrhovnem sodišču kot direktorica Centra za izobraževanje in informiranje. Julija 2004 jo je Državni zbor na predlog predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška izvolil za pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja. Od leta 2005 do leta 2014 pa je opravljala funkcijo informacijske pooblaščenke.

Oktobra 2009 je Nataša Pirc Musar postala podpredsednica Skupnega nadzornega organa za Europol (JSB Europol), marca 2013 pa je bila izvoljena za predsednico tega organa. Člani tega nadzornega organa so predstavniki nacionalnih nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov vseh držav članic Europola (države članice EU). Poslanstvo skupnega nadzornega organa je, da v skladu s Konvencijo o Europolu opravlja neodvisen pregled nad dejavnostmi Europola in tako zagotovi, da med shranjevanjem, obdelavo in uporabo podatkov, ki jih ima Europol, niso kršene pravice posameznika. Skupni nadzorni organ poleg tega spremlja dopustnost prenosa podatkov, ki izhajajo iz Europola. Funkcije predsednice JSB Europol je opravljala do izteka mandata na funkciji informacijske pooblaščenke julija 2014.

Oktobra 2014 je ustanovila pravno pisarno, 9. decembra pa je pri Odvetniški zbornici Slovenije zaprisegla kot odvetnica. Odvetniška družba Pirc Musar je začela delovati 1.1.2015.

Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti.

Tibor Tajnšek, Detektivska zbornica Slovenije

Na detektivskem področju deluje že 10 let. Je član detektivke zbornice, član IKD mednarodnega združenja detektivov, član Slovenskega združenja korporativne varnosti, predavatelj na Centru za poklicno usposabljanje v programu Detektiv in občasni pogodbeni predavatelj na Fakulteti za varnostne vede.

Svoje znanje izpopolnjuje tako doma kot v tujini. Kot strokovnjak na svojem področju sodeluje pri izobraževanju novih detektivov na Centru za poslovno usposabljanje ter pri izobraževanju ostalih detektivov pri Detektivski zbornici Slovenije v okviru obdobnih izobraževanj na temo detektiv v trgovini.

Žiga Podgoršek, etični heker, Center za informacijkso varnost, Institut za korporativne varnostne študije

Je strokovnjak na področju informacijske varnosti ter certificirani etični heker s pridobljenim certifikatom CEH v10.

Lokacija dogodka

Konferenčna dvorana IBM 1, Kristalna palača, 3. nadstropje, BTC

Ameriška ulica 8

1000 Ljubljana

Namen posveta

Posvet z odgovori na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike nadzora na delovnem mestu!

Obveščamo vas, da bosta Inštitut za korporativne varnostne študije 26. septembra 2018 organiziral posvet z nazivom Nadzor na delovnem mestu. Na posvetu bomo osvetlili oziroma podali celovit pogled na obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij v okviru odnosa zaposleni – delodajalec.

Razvoj novih tehnologij in sistemov odpira nove pravne in zakonske dileme. Posvet vam bo poskušal poiskati odgovore in pokazati dobre prakse na tem področju. Tako bomo s strokovnjaki na različnih področjih poiskali odgovore na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike glede nadzora na delovnem mestu. Hkrati pa pokazali, kako se lahko izboljšave pristopa k problematiki rezultirajo v boljšem in učinkovitejšem poslovanju naših organizacij.

S poznavanjem nove evropske direktive s področja varstva osebnih podatkov in drugih mehanizmov nadzora zaposlenih si lahko močno olajšamo delovanje v naših organizacijah in izognemo marsikateremu bolečemu in odškodninsko zahtevnemu procesu.

Lepo vabljeni na največji dogodek s področja nadzora na delovnem mestu v Sloveniji!