27. 09. 2017

Posvet: Nadzor na delovnem mestu

Posvet, ki predstavlja celovit pogled na obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij v okviru odnosa zaposleni – delodajalec in išče odgovore na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike glede nadzora na delovnem mestu! Išče tudi različne rešitve, kako se lahko izboljšave pristopa k problematiki rezultirajo v boljšem in učinkovitejšem poslovanju naših organizacij. Vabljeni, da se nam pridružite na strokovnem srečanju z vrhunskimi strokovnjaki in aktualnimi strokovnimi vsebinami!

Program posveta

9.00 – 9.15

Otvoritev posveta

9.15 – 9.45

Nadzor na delovnem mestu: več kot je omejitev, več je kršitev

Dr. Brane Bertoncelj, Slovensko združenje korporativne varnosti

9.45 - 10.15

Kako učinkovit kadrovski postopek zmanjša kasnejša tveganja vezana na ključne kadre v podjetju?

Nejc Jaka Sekula, kadrovski manager

10.15 – 10.45

Pravni vidiki pri disciplinski obravnavi zaposlenih, sodna in nadzorna praksa

Mag. Urška Gliha Škrjanec, Wolf Theiss

10.45 – 11.00

Vprašajte strokovnjake!

11.00 – 11.20

Odmor za kavo in druženje

11.20 – 11.50

M Drive nadzorna platforma obvladovanja tveganj v logističnih organizacijah – primer dobre prakse posebej nagrajene start up ideje (najboljši start-up leta 2015)
Andrej Podvršič, Boštjan Podvršič, TIBOPO

11.50 – 12.20

Nasilje na delovnem mestu – vzvodi nadzornih mehanizmov v organizacijah

Mag. Marko Potokar, predavatelj

12.20 – 12.50

Kontrola delovnega časa – aplikacija, ki spremlja dejansko učinkovitost delavcev

Jan Makoter, Špica International, d.o.o.

12.50 – 13.05

Vprašajte strokovnjake!

13.05 – 13.40

Odmor s prigrizkom

13.40 – 14.10

Vloga detektivov pri nadzoru zaposlenih – zloraba bolniških odsotnosti

Tibor Tanjšek, predstavnik Detektivske zbornice Slovenije

14.10 – 14.40

Zahteve »Uredbe« (GDPR) glede dolžnosti obveščanja posameznikov o hujših kršitvah varstva osebnih podatkov – nočna mora delodajalcev

Mag. Matjaž Drev, Urad Informacijskega pooblaščenca

14.40 – 15.10

Najpogostejše kršitve varstva osebnih podatkov - (ne)dopustnost nadzora

Mag. Matjaž Drev, Urad Informacijskega pooblaščenca

15.10 – 15.25

Vprašajte strokovnjake!

15.25 - 15.30

Sklepi in zaključki posveta

Predavatelji

Dr. Brane Bertoncelj, Slovensko združenje korporativne varnosti

Ima preko 46 let interdisciplinarnih delovnih izkušenj, zlasti na področju gotovinskega poslovanja, tveganj, varnosti in obrambe. Kot svetovalec takratnega Predsedstva RS in pomočnik takratnega Republiškega sekretarja za obrambo se je ukvarjal zlasti z vprašanji nacionalne varnosti, obrambnih priprav gospodarskega in družbenega sistema ter zaščite, kot svetovalec generalnega direktorja Agencije RS za plačilni promet (prej SDK) pa je sodeloval pri vzpostavitvi varnostnega sistema Agencije. Od leta 1998 do leta 2014 je bil direktor oddelka Gotovinsko poslovanje Banke Slovenije, sedaj je v pokoju.

Je prejemnik nagrade Slovenian Grand Security Award za korporativno varnostnega managerja leta 2013.

Sedaj je vabljeni predavatelj nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani, zunanji sodelavec Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije, vabljeni predavatelj nekaterih bank in podjetij ter viden član Slovenskega združenja korporativne varnosti, ki s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem usmerja in mentorira mlajše generacije korporativno varnostnih managerjev.

Gospod Andrej Podvršič, TIBOPO

Je soustanovitelj podjetja TIBOPO, ki je bilo leta 2015 nagrajeno za najboljše start up podjetje v Sloveniji in hkrati prejemnik nagrade »ambasador zasebnosti«.

Je vrhunski strokovnjak na področju managementa korporativne varnosti, trenutno zaposlen direktor korporativne varnosti v korporaciji Chemours Company, predhodno direktor korporativne varnosti v korporaciji DuPont de Nemours International Sarl za področje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike.

Je diplomant FBIja in ponosni lastnik mnogih mednarodnih izobraževalnih diplom in priznanj. Je prejemnik nagrade Slovenian Grand Security Award za korporativno varnostnega managerja leta 2012.

Mag. Urška Gliha Škrjanec, Wolf Theiss

Je odvetnica specializirana za delovno pravo. Vsakodnevno svetuje mednarodnim strankam glede različnih delovnopravnih vprašanj in stranke zastopa v delovno pravnih sporih.Lansko leto je uspešno zagovarjala znanstveno magistrsko nalogo z naslovom Vpliv zmanjšane delavčeve zmožnosti za delo na delovno razmerje. Končala je usposabljanje na področju project managementa, ki temelji na PMI PM BOK priročniku. Je sodna tolmačka za angleški jezik. Uvrščena v Chambers Europe 2016 v rang „Up and Coming“.Je avtorica številnih člankov objavljenih v Pravni praksi. Aktivna je tudi kot predavateljica na Fakulteti za management v Kopru pri predmetu Pravni vidiki managementa.

Mag. Matjaž Drev, državni nadzornik, Urad Informacijskega pooblaščenca

Mag. Matjaž Drev je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS. V okviru te funkcije izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopek s področja varstva osebnih podatkov. V preteklosti se je preizkusil v več vlogah, kot sistemski administrator, novinar in raziskovalec, zato k izzivom (ne)varnosti, nadzora in zasebnosti pristopa izrazito interdisciplinarno. Strokovno pozornost namenja presečišču prava in informacijske tehnologije, področju ki že določa sedanjost in prihodnost varstva osebnih podatkov. Glavni izzivi s katerimi se sooča kot državni nadzornik, so varovanje osebnih podatkov v svetu velikih podatkov, interneta stvari, oblačnega računalništva in nenehnega iskanja ustreznega ravnotežja med zasebnostjo, nadzorom in varnostjo.
Sicer nastopa tudi kot predavatelj na različnih konferencah, nekaj časa pa je bil aktivni član Delovne skupine člena 29 v Bruslju, kjer je sodeloval pri pripravi evropskih politik s področja varstva osebnih podatkov.

Mag. Marko Potokar, predavatelj

Z delovanjem na področju varovanja informacij in osebnih podatkov je pričel leta 2004. V zadnjih letih je opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije. Je habilitirani predavatelj za predmetno področje varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede UM, s sklepom Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje pa mu je podeljen naziv predavatelj višje šole. Je avtor več prispevkov s področja varovanja in informacijskih tehnologij ter operacijskih raziskav. Doktorski študij s področja informacijske varnosti nadaljuje na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno delo sega na področje preučevanja vseh segmentov informacijske varnosti, s poudarkom vpliva uporabe povezanih informacijskih tehnologij na varnost in zasebnost.

Je letošnji prejemnik nagrade Slovenian Grand Security Award v kategoriji korporativno varnostni manager leta.

Tibor Tajnšek, Detektivska zbornica Slovenije

Na detektivskem področju deluje že 10 let. Je član detektivke zbornice, član IKD mednarodnega združenja detektivov, član Slovenskega združenja korporativne varnosti, predavatelj na Centru za poklicno usposabljanje v programu Detektiv in občasni pogodbeni predavatelj na Fakulteti za varnostne vede.

Svoje znanje izpopolnjuje tako doma kot v tujini. Kot strokovnjak na svojem področju sodeluje pri izobraževanju novih detektivov na Centru za poslovno usposabljanje ter pri izobraževanju ostalih detektivov pri Detektivski zbornici Slovenije v okviru obdobnih izobraževanj na temo detektiv v trgovini.

Jan Makoter, Špica International, d.o.o.

V IT panogi deluje 6 let, od tega 3 leta v podjetju Špica International d.o.o. na položaju Key Account Manager. Kot univerzitetno diplomiran ekonomist in nekdanji podjetnik razume poslovne procese, zahteve in želje strank, hkrati pa si je s svetovanjem in implementacijo zahtevnih IT rešitev pri največjih in najuspešnejših slovenskih podjetjih pridobil številne izkušnje.

Kot velik navdušenec nad novimi, predvsem mobilnimi tehnologijami, je gonilna sila v Špici pri prodaji in implementaciji sistemov, ki temeljijo na najnovejših tehnologijah. V zadnjem času aktivno deluje na t.i. »smart cities« in »smart building« področjih ter aktivno sodeluje pri svetovanju in prodaji prvih tovrstnih sistemov na slovenskem trgu. Posebej ga veseli delo z manjšimi, hitro rastočimi podjetji.

Nejc Jaka Sekula, kadrovski manager

Kot kadrovski manager je odgovoren za celotni kadrovski proces v proizvodnji farmacevtskih izdelkov. Mednarodnem farmacevtskem podjetju se je pridružil leta 2015 s pridobljenimi izkušnjami iz mednarodnega IT podjetja IBM, kjer je bil odgovoren za zaposlovanje IT strokovnjakov za evropsko regijo.

V oddelku zaposlovanja je deloval od leta 2012 do 2105, pred tem pa je bil odgovoren za izobraževanje zaposlenih na področju novosti v IT-ju. V večjem delu svoje karierne poti je aktiven član kadrovskih združenj, kjer sodeluje na področjih raznolikosti in vključenosti, družbene odgovornosti in spremembe kulture v podjetjih. Svojo srednješolsko izobrazbo je zaključil v Združenih državah Amerike, študij pa nadaljeval v Sloveniji in pridobil naziv diplomiran ekonomist.

Lokacija

Dogodek se bo odvijal v konferenčni dvorani PLAZA hotela v Ljubljani:

PLAZA hotel

Bratislavska cesta 8

1000 Ljubljana

info@plazahotel.si

hotelhote

Namen posveta

Posvet z odgovori na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike nadzora na delovnem mestu!

Obveščamo vas, da bosta Inštitut za korporativne varnostne študije in Planet GV, 27. septembra 2017 organiziral posvet z nazivom Nadzor na delovnem mestu. Na posvetu bomo osvetlili oziroma podali celovit pogled na obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij v okviru odnosa zaposleni – delodajalec.

Razvoj novih tehnologij in sistemov odpira nove pravne in zakonske dileme. Posvet vam bo poskušal poiskati odgovore in pokazati dobre prakse na tem področju. Tako bomo s strokovnjaki na različnih področjih poiskali odgovore na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike glede nadzora na delovnem mestu. Hkrati pa pokazali, kako se lahko izboljšave pristopa k problematiki rezultirajo v boljšem in učinkovitejšem poslovanju naših organizacij.

S poznavanjem nove evropske direktive s področja varstva osebnih podatkov in drugih mehanizmov nadzora zaposlenih si lahko močno olajšamo delovanje v naših organizacijah in izognemo marsikateremu bolečemu in odškodninsko zahtevnemu procesu.

Lepo vabljeni na največji dogodek s področja nadzora na delovnem mestu v Sloveniji!

Objave