17. 11. 2016

Posvet: Nadzor na delovnem mestu

Posvet z odgovori na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike nadzora na delovnem mestu! Obveščamo vas, da bosta Inštitut za korporativne varnostne študije in Planet GV, 17. novembra 2016 organiziral posvet z nazivom Nadzor na delovnem mestu. Na posvetu bomo osvetlili oziroma podali celovit pogled na obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij v okviru odnosa zaposleni – delodajalec. Razvoj novih tehnologij in sistemov odpira nove pravne in zakonske dileme. Posvet vam bo poskušal poiskati odgovore in pokazati dobre prakse na tem področju. Tako bomo s strokovnjaki na različnih področjih poiskali odgovore na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike glede nadzora na delovnem mestu. Hkrati pa pokazali, kako se lahko izboljšave pristopa k problematiki rezultirajo v boljšem in učinkovitejšem poslovanju naših organizacij. S poznavanjem nove evropske direktive s področja varstva osebnih podatkov in drugih mehanizmov nadzora zaposlenih si lahko močno olajšamo delovanje v naših organizacijah in izognemo marsikateremu bolečemu in odškodninsko zahtevnemu procesu. Lepo vabljeni na največji dogodek s področja nadzora na delovnem mestu v Sloveniji!

Program posveta

9.00 – 9.15

Otvoritev posveta

9.15 – 9.45

Nadzor nad zaposlenimi – mit uspešne organizacije ali realnost
Dr. Denis Čaleta, ICS-Ljubljana

9.45 - 10.15

Kako učinkovit kadrovski postopek zmanjša kasnejša tveganja vezana na ključne kadre v podjetju?
Tilen Prah, direktor kadrovske agencije Kariera d.o.o.

10.15 – 10.45

Pravni vidiki pri disciplinski obravnavi zaposlenih, sodna in nadzorna praksa

Mag. Klavdija Erjavec, odvetnica specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti, Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o.

10.45 – 11.00

Vprašajte strokovnjake!

11.00 – 11.15

Odmor za kavo in druženje

11.15 – 11.45

Novosti, ki jih prinaša nova uredba EU o varstvu osebnih podatkov
Mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke

11.45 – 12.15

Varnostni izzivi hibridizacije IKT: uporaba zasebnih informacijsko-komunikacijskih naprav (BYOD) v delovnem okolju
Mag. Matjaž Drev, Urad Informacijskega pooblaščenca

12.15 – 12.45

Dopustnost uporabe različnih oblik tehničnega nadzora (videonadzor, biometrične kontrole dostopa, GPS sledenje
Mag. Marko Potokar, predavatelj

12.45 – 13.00

Vprašajte strokovnjake!

13.00 – 13.30

Odmor s prigrizkom

13.30 – 14.00

Nadzor nad pogodbenimi sodelavci in outsourcing storitvami
Mag. Miran Vršec, ICS-Ljubljana

14.00 – 14.30

Dileme dopustnosti uporabe socialnih omrežij na delovnem mestu in nadzor službene e-pošte
Mag. Matjaž Drev, Urad Informacijskega pooblaščenca

14.30 – 15.00

Ekonomski vidiki učinkovitega obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo zaposleni
Mag. Vera Aljančič Falež, pomočnica predsednika uprave Mercator d.d., za področje strateških kadrov, organizacije in prava

15.00 – 15.15

Vprašajte strokovnjake!

15.15

Sklepi in zaključki posveta

Organizatorja dogodka

Predavatelji

Dr. Denis Čaleta,ICS-Ljubljana

Denis Čaleta je na Fakulteti za evropske in državne študije leta 2007 pridobil naziv doktorja znanosti. Kot izredni profesor predava na Fakulteti za državne in evropske študije in Fakulteti za podjetništvo-GEA College, kjer je tudi predstojnik Katedre za management korporativne varnosti. Poleg navedenega opravlja naloge predsednika Sveta Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana vodje raziskovalne skupine v navedenem institutu. Je avtor velikega števila knjig, prispevkov in razprav s področja korporativne varnosti, zaščite kritične infrastrukture, protiterorizma in drugih z varnostjo povezanih procesov.

Je aktualni predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost in trenutno predseduje tudi mednarodni asociaciji "SE Europe Corporate Security Association" (SECSA).

V preteklosti je deloval kot slovenski predstavnik v okviru NATO standardizacijske skupine "Joint Intelligence Working Group” in sicer v obdobju 2002-2008. V lasu od leta 2002-2010 je opravljal naloge na dolžnosti svetovalca Načelnika Generalštaba Slovenske vojske za boj proti terorizmu. Več kot 10 let je bil član medresorske koordinacijske skupine za nadnacionalne grožnje, ki je bila vzpostavljena v okviru Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije”. Med drugim je tudi predstavnik v EU RANNET (Radicalization Awareness Network).

Poleg navedenega ima bogate izkušnje v večjih gospodarskih okoljih, kjer je izvedel vrsto projektov na temo neprekinjenega poslovanja, obvladovanja varnostnih tveganj in varovanja ključnih informacij v podjetju. Imenovani je sodni izvedenec in cenilec za področje varovanja tajnih podatkov on poslovnih skrivnosti.

Mag. Klavdija Erjavec, odvetnica specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti, Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o.

Znanstveni naziv magister prava je pridobila z uspešno obrambo magistrske naloge z naslovom»Sprememba delodajalca v praksi Sodišča Evropskih skupnosti in domačih sodišč«.

Pred začetkom kariere v odvetništvu je delovala kot pravna svetovalka v veliki gospodarski družbi. V preteklosti je izkušnje nabirala tudi v sodstvu. Je mediatorka pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee.

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005.

Mag. Matjaž Drev, Urad Informacijskega pooblaščenca

Mag. Matjaž Drev je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS. V okviru te funkcije izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopek s področja varstva osebnih podatkov. V preteklosti se je preizkusil v več vlogah, kot sistemski administrator, novinar in raziskovalec, zato k izzivom (ne)varnosti, nadzora in zasebnosti pristopa izrazito interdisciplinarno. Strokovno pozornost namenja presečišču prava in informacijske tehnologije, področju ki že določa sedanjost in prihodnost varstva osebnih podatkov. Glavni izzivi s katerimi se sooča kot državni nadzornik, so varovanje osebnih podatkov v svetu velikih podatkov, interneta stvari, oblačnega računalništva in nenehnega iskanja ustreznega ravnotežja med zasebnostjo, nadzorom in varnostjo.
Sicer nastopa tudi kot predavatelj na različnih konferencah, nekaj časa pa je bil aktivni član Delovne skupine člena 29 v Bruslju, kjer je sodeloval pri pripravi evropskih politik s področja varstva osebnih podatkov.

Mag. Marko Potokar, predavatelj

Z delovanjem na področju varovanja informacij in osebnih podatkov je pričel leta 2004. V zadnjih letih je opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije. Je habilitirani predavatelj za predmetno področje varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede UM, s sklepom Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje pa mu je podeljen naziv predavatelj višje šole. Je avtor več prispevkov s področja varovanja in informacijskih tehnologij ter operacijskih raziskav. Doktorski študij s področja informacijske varnosti nadaljuje na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno delo sega na področje preučevanja vseh segmentov informacijske varnosti, s poudarkom vpliva uporabe povezanih informacijskih tehnologij na varnost in zasebnost.

Mag. Miran Vršec, ICS-Ljubljana

Mag. Miran Vršec je leta 2002 diplomiral na Visoki šoli za podjetništvo, kjer je leta 2006 tudi magistriral iz podjetništva. V letih 1994 do 2004 je opravljal vodstvene funkcije v dveh večjih slovenskih zasebnih varnostnih podjetjih. Od leta 2004 je podjetnik in ustanovitelj več podjetij. Na Fakulteti za podjetništvo je izvajalec predmetov Menedžment korporativne varnosti in Varnostni standardi v poslovnih procesih. Je vrhunski strokovnjak na področju poslovno varnostnega menedžmenta in menedžmenta obvladovanja varnostnih tveganj v organizacijah, kar dokazuje z bogatimi referencami pri vzpostavljanju celovitih-integralnih varnostnih sistemov v večjih slovenskih gospodarskih družbah, javnih podjetjih in državnih organih. V večini teh podjetij je tudi zunanji strokovni sodelavec in strokovnjak za celovito in aktivno obvladovanje poslovnih in varnostnih tveganj.

V svoji bogati poslovni karieri je sodeloval tudi na več strokovnih posvetovanjih, kjer je s svojimi prispevki in članki aktivno sodeloval pri obravnavanju tekoče varnostne problematike v lokalnem in globalnem okolju ter je pomemben sooblikovalec vizije razvoja dejavnosti zaščite in varovanja.

Mag. Vera Aljančič Falež, pomočnica predsednika uprave Mercator d.d., za področje strateških kadrov, organizacije in prava

Že od leta 1994 je zaposlena v trgovski družbi Mercator, d.d., kjer je leta 2002 prevzela mesto direktorice pravnega sektorja. Pred tem je bila na položaju sekretarke odbora za delo,družino in socialne zadeve v državnem zboru Republike Slovenije.

Kot predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, kijih organizirajo Planet GV, d.o.o., Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije, SIQ ...

Je tudi predsednica Komisije za pokojninski načrt Pokojninske družbe A, d.d., članica Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije, članica Ekonomsko-socialnega sveta Republike Slovenije, članica Sveta ZPIZ,podpredsednica Sveta, zavoda Inovacijsko – razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani, predsednica Uprave Ustanove Humanitarne fundacije Mercator in imetnica certifikata Združenja nadzornikov Slovenije..

Tilen Prah, izvršni direktor Kariera d.o.o.

Je izvršni direktor podjetja Kariera d.o.o., enega največjih podjetij v kadrovski dejavnosti v Sloveniji in regiji. V Karieri letno izvedejo več kot 10.000 selekcijskih postopkov ter več kot 1000 zaposlitev.

Lokacija

Hotel Astoria

Prešernova cesta 44
4260 Bled

www.hotelastoria-bled.com

Namen posveta

Namen posveta je osvetliti oz. podati celovit pogled na obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij v okviru odnosa zaposleni – delodajalec. Razvoj novih tehnologij in sistemov odpira nove pravne in zakonske dileme. Posvet vam bo poskušal poiskati odgovore in pokazati dobre prakse na tem področju. Tako bomo s strokovnjaki na različnih področjih poiskali odgovore na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike glede nadzora na delovnem mestu. Hkrati pa pokazali, kako se lahko izboljšave pristopa k problematiki rezultirajo v boljšem in učinkovitejšem poslovanju naših organizacij. S poznavanjem nove evropske direktive s področja varstva osebnih podatkov in drugih mehanizmov nadzora zaposlenih si lahko močno olajšamo delovanje v naših organizacijah in izognemo marsikateremu bolečemu in odškodninsko zahtevnemu procesu.

Želite izvedeti več o naslednjih vsebinah:

  • Novosti, ki jih prinaša nova uredba EU o varstvu osebnih podatkov.
  • Dopustnost uporabe različnih oblik tehničnega nadzora (videonadzor, biometrične kontrole, GPS).
  • Dileme dopustnosti uporabe socialnih omrežij na delovnem mestu in nadzor službene e-pošte.
  • Kako učinkovit kadrovski postopek zmanjša kasnejša tveganja vezana na ključne kadre v podjetju?
  • Pravni vidiki pri disciplinski obravnavi zaposlenih, sodna in nadzorna praksa.
  • Nadzor nad pogodbenimi sodelavci in outsourcing storitvami.
  • Ekonomski vidiki učinkovitega obvladovanja tveganj.
  • Pogled strateškega managementa.

Vabljeni strokovnjaki s področja obvladovanja procesov kadrovske politike in korporativne varnosti v organizacijah, kadrovski managerji, pravne službe, varnostni managerji, vodstvene strukture v gospodarskih družbah in organizacijah javnih uprav ter drugi strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja.

Objave