03. 12. 2020

Okrogla miza - Izzivi kibernetske varnosti na poti uvajanja novih tehnologij 5G

Voden pogovor z eminentnimi gosti bo vodil dr. Denis Čaleta, predstavnik Instituta za korporativne varnostne študije in predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti. Dogodek je brezplačen.

Posebno obvestilo

Spletni dogodek bo tokrat posnet, posnetek bo objavljen na spletni strani in YouTube kanalu ICS Ljubljana.

Uvod

Dinamično poslovno okolje pred strateški management organizacij postavlja pomembne dileme kako zagotoviti ustrezno obvladovanje tveganj in s tem neprekinjenost procesa poslovanja. Te zahteve so še posebej izražene v okviru organizacij, ki obvladujejo kritično infrastrukturo in so zaradi tega, poleg svojega poslovnega procesa, izrednega pomena tudi za delovanje širše družbene skupnosti. Brez ustreznega zagotavljanja kibernetske varnosti v teh organizacijskih okoljih, bo v prihodnosti zelo težko zagotavljati varno delovanje in obvladovanje ključnih podatkov.

Izzivi kibernetske varnosti na poti uvajanja novih tehnologij 5G

Število hekerskih vdorov, tehnoloških napak in anomalij, ki jih s svojim delovanjem povzroča človek, kot še vedno najšibkejši člen tega sistema na vseh družbenih področjih narašča, posledice vdorov pa se čedalje bolj kritične, saj predstavljajo informacijske tehnologije ključne elemente za zagotavljanje delovanja številnih sistemov. Hekerski vdori so že povzročili izpade proizvodnih obratov, težave v delovanju bolnišnic, izgubo zaupnih podatkov in finančnih sredstev ter druge resne posledice. So hekerski vdori le znanilo, da se drastično spreminja varnostno okolje v katerem poslujejo in delujejo naše organizacije?

Na drugi strani se pojavljajo odprta vprašanja vezana na izgradnjo bodočih omrežjih 5G. Na tem mestu se je seveda potrebno usmeriti v zagotavljanje odgovorov na vprašanja, kako varne so prihajajoče tehnologije in ali ponudniki zagotavljajo vse potrebne varnostne standarde.

Vsebina okrogle mize

Vse to so potrebna izhodišča, da na tem mestu nadaljujemo razpravo o ključnih vprašanjih povezanih s stanjem kibernetske varnosti na nacionalni in mednarodni ravni. V odkriti javni razpravi želimo z vabljenimi sogovorniki preveriti katere korake je potrebno še izvesti na področju sledenja viziji razvoja kibernetske varnosti v luči prihoda novih tehnologij 5G. Ob tem bo eno izmed glavnih težišč razprave ugotoviti v kateri stopnji se v Evropi nahajamo pri dojemanju potreb po hitrejšem uvajanju tehnoloških sprememb (Industrija 4.0, tehnologije 5G, umetna inteligenca in drugo). S tem povezano bo pomembno tematiko uvajanja tehnologij 5G postaviti v razmerje do nacionalnih varnostnih interesov, ustreznega normativnega in regulatornega okvira, tržnih mehanizmov zagotavljanja konkurenčnosti ponudnikov, zmožnosti sprejema potrebnih varnostnih standardov in sposobnosti zagotavljanja kibernetske varnosti podatkov ter procesov, ki jih bo tehnološko podpirala tehnologija 5G. V tem okviru je še posebej pomembna kritična infrastruktura in izvajalci bistvenih storitev, ki za svoje nemoteno delovanje potrebuje varno informacijsko-komunikacijsko okolje. Kako globoko si lahko privoščimo uvajanje novih tehnologij v te kritične segmente posameznih držav. S tem namenom organiziramo razpravo na okrogli mizi s strokovnjaki na različnih področjih, ki so neposredno in posredno povezani z vzpostavitvijo ustreznega sistema informacijske in s tem posledično tudi kibernetske varnosti.

Glavna težišča razprave bodo usmerjena v:

 • Razumevanju in razjasnitvi vloge deležnikov pri zagotavljanju varnosti kibernetskega prostora;
 • Kako vidiki nacionalne in evropske varnosti vplivajo na hitrost in obseg uvajanja novih tehnologij 5G;
 • Vloga regulatorjev pri uvajanju novih tehnologij 5G v razmerju do zagotavljanja kibernetske varnosti;
 • Kakšen nivo odpornosti in varnosti lahko tehnološko zagotavljajo tehnologije 5G;
 • Telekomunikacijski operaterji in dileme pri izbiri dobaviteljev in opreme, ki zagotavljajo ustrezno raven kibernetske varnosti na področju 5G;
 • Upravljanje kritične infrastrukture in uvajanje tehnologij 5G;
 • Zagotavljanje varnostnih standardov na področju tehnologij 5G;
 • Zagotavljanje konkurenčnosti ponudnikov tehnologij in storitev 5G.

Udeleženci okrogle mize

Moderator:

dr. Denis Čaleta, Institut za korporativne varnostne študije

Gostje:

 • dr. Uroš Svete, direktor Uprave za informacijsko varnost RS
 • mag. Tanja Muha, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve
 • mag. Matjaž Beričič, član uprave TELEKOM Slovenije
 • mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke RS
 • g. Aleksandar Todorovski, direktor podjetja ERICSSON Slovenija
 • mag. Gašper Cotman, predstavnik podjetja HUAWEI technologies Ljubljana

Termin in lokacija dogodka

Termin: 3. december 2020 od 11:00 do 13:00 ure

Udeleženci bodo lahko razpravo spremljali v neposrednem prenosu preko spletne platforme. Posnetek bo dostopen na spletni strani ICS Ljubljana.

Medijski odzivi o dogodku