10. 05. 2011

Obvladovanje kadrov in njihov vpliv na zagotavljanje korporativne varnosti

Osnovni podatki

Srečanje je namenjeno predstaviti celovitega pristopa k obvladovanju tveganj povezanih s kadrovskim potencialom v korporacijskih okoljih. Na ta način nameravamo nakazati rešitve, ki jih bodo udeleženci posveta lahko takoj prenesli v prakso. S tem bodo lahko takoj začeli vzpostavljati učinkovitejši sistem obvladovanja tveganj na tem področju, ki bo neposredno vplival na višje varnostno in organizacijsko zavedanje zaposlenih v organizaciji ter tako izboljšal poslovni rezultat podjetja. Udeleženci bodo dobili jasne odgovore kje so meje med učinkovitim nadzorom nad kadrovskim potencialom in negativnimi dejanji, kot so mobing, zloraba osebnih podatkov, kršitve osebne integritete itd.

Pomembni datumi:

25. april 2011 - Rok za uveljavljanje popusta za zgodnje prijave.

09. maj 2011 - Zadnji možen rok za prijavo na strokovni posvet.

05. maj 2011 - Končni program in podrobne informacije o konferenci. Po e-pošti.

10. maj 2011 - Zadnji rok za plačilo kotizacije udeležencev na strokovnem posvetu.

10. maj 2011 - Strokovni posvet.

Program

08:30 - 09:00

Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:15

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodni nagovori:

- doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

- mag. Miran VRŠEC – direktor ICS

09:15 - 10:15

Predavanje: Korporacijska varnost in strateška vloga kadrovskega managementa

- izr. prof. dr. Branko LOBNIKAR

10:15 - 10:40

Odmor za kavo

10:40 - 11:25

Predavanje: Korporacijska varnost in vloga varnostnega managementa pri obvladovanju tveganj povezanih s kadri

- doc. dr. Milan VRŠEC- ICS, Ljubljana

11:25 - 12:10

Predavanje: Pomen korporacijske kulture v procesu varovanja poslovnih tajnosti in vloga kadrovskega managementa

- doc. dr. Denis ČALETA- ICS, Ljubljana

12:10 - 12:40

Odmor za kavo in prigrizek

12:40 - 13:25

Predavanje: Modeli in vzvodi za učinkovito kadrovsko politiko v korporacijskem okolju (predstavitev primera dobre prakse)

- dr. Aleša SVETIC

13:25 - 14:10

Predavanje: Nadzor nad zaposlenimi v razmerju do obvladovanja tveganj - Dileme in izzivi z vidikov varovanja zasebnosti

- ga. Nataša PIRC MUSAR, Informacijska pooblaščenka

14:10 - 14:20

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Pokrovitelji

Nova Panorama, d. o. o. je ob ekspertni podpori MV Panorama Security, s. p. in ob sodelovanju vrhunskih varnostnih strokovnjakov, usposobljena izvajati varnostni inženiring, to je varnost od A do Ž oziroma t. i. »varnost na ključ«. Gre za vzpostavljanje integralnih varnostnih sistemov na projektni način, z integracijo varovanja v sisteme vodenja kakovosti z uvajanjem varnostnih standardov ter z upoštevanjem dobre prakse. Konkretni projektni proizvod je izdelava in implementacija varnostnega elaborata.

Storitve in produkti Nova Panorama, d. o. o. naročniku oziroma uporabniku zagotavljajo uvedbo varnostno in ekonomsko upravičenega varnostnega sistema, ki vzpostavlja ustrezno preventivo, opozorilni sistem in proces obvladovanja ranljivosti, ogroženosti, sprememb, tveganj in izrednih varnostnih dogodkov. www.novapanorama.si

Lokacija

Lokacija

Konferenčna dvorana hotela M

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane hotela M si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/default.asp?mID=sl&pID=seminarji

Komu je konferenca namenjena

Srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo z dejavnostjo upravljanja človeških virov ter s tem povezanimi problemi zagotavljanja korporativne varnosti, obvladovanja varnostnih tveganj ter izvajanja nadzora nad temi procesi.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • kadrovski strokovnjaki,
 • varnostni managerji,
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo s kadrovskimi procesi,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.