24. 05. 2012

Nacionalni strokovni posvet z naslovom »Novi pristopi in mehanizmi pri upravljanju tveganj v mednarodnem gospodarskem okolju«

Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena predstaviti pomena celovitega obvladovanja tveganj pri delovanju v globalnem gospodarskem okolju. Strateški management z uporabo sistemskih orodij korporativne varnosti zagotavlja obvladovanje tveganj na ustreznem še sprejemljivem in obvladljivem nivoju ter posredno preko tega zagotavlja neprekinjenost delovanja osnovnih procesov podjetja.

Program

08:30 - 09:00Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:20

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodna nagovora:

- doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

- mag. Miran VRŠEC – direktor ICS

09:20 - 10:10

Vabljeno predavanje: Geopolitika kot učinkovito orodje za doseganje strateških ciljev organizacije v globalnem gospodarskem okolju- Dr. Laris GAISER – geopolitični analitik (potrjeno)
10:10 - 11:00

Vabljeno predavanje: Obvladovanje tveganj v strateškem poslovnem okolju - vloga korporativne varnosti

- g. Štefan GOSTIČ– TNT Express Worldwide Slovenija (potrjeno)

11:00 - 11:30

Odmor za kavo in prigrizek

11:30 - 12:20

Vabljeno predavanje: Analiza tržišča skozi pridobivanje ključnih informacij - vloga Business Intelligence

- Doc. dr. Denis ČALETA, predsednik Sveta ICS (potrjeno)

12:20 - 13:10

Vabljeno predavanje: Poslovna analitična orodja in tehnologije skozi študijo primera analize poslovnega okolja na območju držav Zahodnega Balkana

- Dr. Dušan MARINČIČ, Dr. DM d.o.o. - (potrjeno)

13:10 - 13:20

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Konferenčna dvorana M hotela

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana-Šiška

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane M hotela si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/

Vsebina strokovnega posveta

Vsebina strokovnega posveta je namenjena predstaviti pomena celovitega obvladovanja tveganj pri delovanju v globalnem gospodarskem okolju. Strateški management z uporabo sistemskih orodij korporativne varnosti zagotavlja obvladovanje tveganj na ustreznem še sprejemljivem in obvladljivem nivoju ter posredno preko tega zagotavlja neprekinjenost delovanja osnovnih procesov podjetja. S tega stališča služita geopolitika in geoekonomija, kot orodje v rokah strateškega managementa korporacij, za pomoč pri določanju strateških ciljev za učinkovito delovanje v konkurenčnem okolju. Na drugi strani pa ta proces omogoča tudi, da večji organizacijski (gospodarski) sistemi s svojimi strateškimi odločitvami spreminjajo okolje ter ga prilagajajo svojim potrebam za učinkovito poslovanje in maximiziranje dobička. Proces bomo osvetlili z različnih zornih kotov in opozorili na nevarnosti, ki jih prinaša zanemarjanje potrebe po kontinuiranem spremljanju dinamičnih sprememb v okolju delovanja. Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili vse segmente, ki neposredno in posredno vplivajo na zmanjševanje tveganj z orodji in mehanizmi, ki omogočajo učinkovito analizo tega okolja in s tem identifikacijo najpomembnejših tveganj za delovanje organizacije.

Skozi celotni proces posveta bo glavni poudarek namenjen prikazu primerov dobre prakse in rešitev, ki temeljijo na sistematičnem raziskovanju tega fenomena modernega poslovnega okolja. Rešitve bodo usmerjene predvsem v področje sistemskih ukrepov, ki so nujni in jih mora organizacija izvesti za učinkovito obvladovanje tveganj, ki bi jih lahko za njeno delovanje predstavljali dejavniki okolja kot so zakonodaja, politično-gospodarska klima v okolju delovanja, konkurenca, socialni, varnostni, finančni in drugi dejavniki. Te rešitve in izkušnje vam bodo lahko bistveno olajšale reševanje težav.

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.