21. 10. 2011

Nacionalni strokovni posvet z naslovom »Krizno vodenje in neprekinjeno poslovanje – vloga korporativne varnosti«

Dogodek bo potekal v organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije. Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena mehanizmom vodenja in pomenu neprekinjenega poslovanja za delovanje organizacije. V tem okviru ima poleg vodilnega managementa podjetja tudi sistem korporativne varnosti zelo pomembno vlogo za celovito obvladovanje tveganj v korporacijskem okolju. Skozi celotni proces nacionalnega posveta bo glavni poudarek namenjen prikazu praktičnih primerov, kjer so se posamezne rešitve v praksi že pokazale kot učinkovito orodje za zagotavljanje kriznega vodenja in uspešno premagovanje težkih situacija za organizacije.

Program

08:30 - 09:00

Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:20

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodna nagovora:

- doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

- mag. Miran VRŠEC – direktor ICS

09:20 - 10:05

Predavanje: Energetika kot ključna infrastruktura za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja države, gospodarstva in civilne družbe

- ga. Irena PRAČEK - direktorica Javne agencije Republike Slovenije za energijo

10:05 - 10:25

Odmor za kavo

10:25 - 11:10

Predavanje: Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja organizacij v skladu s standardi

- doc. dr. Milan VRŠEC in spec. Jelenko VIDIC- ICS, Ljubljana

11:10 - 11:55

Predavanje: Neprekinjeno poslovanja bank kot pogoj za nemoteno poslovanje in razvoj gospodarskih družb

- dr. Brane BERTONCELJ- Banka Slovenije

11:55 - 12:25

Odmor za kavo in prigrizek

12:25 - 13:10

Predavanje: Vloga korporativne varnosti pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja Luke Koper v kriznih okoliščinah - primer dobre prakse

- mag. Boris KANKARAŠ, Luka Koper d.d.

13:10 - 13:55

Predavanje: Proces zagotavljanja neprekinjenega delovanja elektronskih komunikacij – problemi in rešitve

- ga. Katja MOHAR – BASTAR – vodja področja za telekomunikacije v APEK (Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije)

13:55 - 14:05

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Konferenčna dvorana hotela M

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane hotela M si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/default.asp?mID=sl&pID=seminarji

Vsebina strokovnega posveta

Vsebina strokovnega posveta je namenjena predstavitvi celovitega pristopa k obvladovanju tveganj in pomen vloge posameznih mehanizmov v organizacijah, za zagotavljanje sposobnosti kriznega vodenja in neprekinjenega poslovanja. Proces kriznega vodenja in neprekinjenega poslovanja bomo osvetlili z različnih zornih kotov posameznih področij delovanja kritične infrastrukture, zagotavljanja osnovnih energetskih in finančnih dobrin, vpliva delovanja informacijsko-komunikacijskih sistemov kot nujne podpore obravnavanim procesom ter nemotenemu delovanju kriznih služb, ki jih zagotavlja država in so nujnega pomena za nemoteno delovanja organizacij javnega in zasebnega okolja v določenih kriznih trenutkih.

Uspešna priprava organizacije za delovanje v kriznih razmerah je zelo pomembna od uvajanja in implementacije ustreznih standardov v naše poslovne procese. Na ta način nameravamo nakazati rešitve, ki jih bodo udeleženci posveta lahko takoj prenesli v prakso. S tem bodo lažje organizirano pristopili k vzpostavitvi učinkovitejšega sistema kriznega vodenja in zagotavljanja neprekinjenega poslovanja v njihovih organizacijskih sredinah. Skozi celotni proces bo glavni poudarek namenjen prikazu praktičnih primerov, kjer so se posamezne rešitve v praksi že pokazale kot učinkovito orodje za zagotavljanje kriznega vodenja in uspešno premagovanje težkih situacija za organizacije.

Namen posveta

Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena mehanizmom vodenja in pomenu neprekinjenega poslovanja za delovanje organizacije. V tem okviru ima poleg vodilnega managementa podjetja tudi sistem korporativne varnosti zelo pomembno vlogo za celovito obvladovanje tveganj v korporacijskem okolju. Ustrezno izgrajen sistem korporativne varnosti je pomemben predpogoj za učinkovito odzivanje organizacije na kritične dogodke in predstavlja enega od temeljnih podlaga za sposobnost neprekinjenega poslovanja sistema kljub izrednim dogodkom v podjetju.

Menimo, da vam bo strokovni posvet ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme s področja kriznega vodenja in neprekinjenega poslovanja ter njegovo vlogo pri učinkovitem obvladovanja tveganj.