07. 02. 2013

Nacionalni strokovni posvet z naslovom »Korporativna varnost in vloga nadzornih mehanizmov - inovativni pristopi«

Dogodek bo potekal v organizaciji Instituta za korporativne varnostne študije, Slovenskega združenja korporativne varnosti in SE Europe Corporate Security Associoation. Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena nadzornim mehanizmom in njihovi vlogi pri delovanju celovitega sistema obvladovanja tveganj v korporacijskem okolju. Nadzorni mehanizmi kot so nadzorni sveti, notranja kontrola in revizija, računovodski nadzor, varnostni management, inšpekcijske službe, organi pregona in drugi so tisto osnovno orodje, ki zagotavlja lastnikom ustrezen nadzor v korporacijskih okoljih in jim posredno omogoča sistematično spremljanje stanja in razvoja. Korporativna varnost je soodvisno povezana z učinkovitimi procesi nadzorstva tako znotraj kot zunaj korporacijskega okolja. Ob tem pa se pojavljajo tudi pomembne dileme na katere bodo cenjeni predavatelji opozili in podali določene rešitve.

Informacije

Pomembni datumi:

05. februar 2013 - Zadnji možen rok za prijavo na strokovni posvet oz. do zapolnitve prostih mest.

02. februar 2013 - Končni program in podrobne informacije o konferenci. Po e-pošti.

07. februar 2013 - Nacionalni strokovni posvet.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno izvesti prijavo preko spletne aplikacije.

Program

08:30 - 09:00Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:10

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodni nagovor:

- doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

09:10 - 09:50

Vabljeno predavanje: Procesi outsorcinga in dejavniki izbora zunanjih izvajalcev - dileme in izzivi- Doc. dr. Denis ČALETA – predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti (potrjeno)
09:50 - 10:20Odmor za kavo
10:20 - 11:00Vabljeno predavanje: Nadzorni mehanizmi skozi proces notranje presoje v organizaciji - priložnosti standardizacije- Doc. drr. Robert BRUMNIK - Metra Inženiring d.o.o. in Fakulteta za podjetništvo-GEA College (potrjeno)
11:00 - 11:45

Vabljeno predavanje: Nadzor in njegova vloga v celovitosti obvladovanja varnostnih tveganj v korporacijskem okolju - novi pristopi in rešitve

- mag. Miran VRŠEC - ICS, Ljubljana (potrjeno)

11:45 - 12:00

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Konferenčna dvorana M hotela

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana-Šiška

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane M hotela si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/

Vsebina in namen strokovnega posveta

Cilj strokovnega posveta je predstaviti celovit pristop k obvladovanju tveganj in pomen vloge nadzornih procesov na različnih ravneh delovanja organizacije. Na ta način nameravamo nakazati rešitve, ki jih bodo udeleženci posveta lahko takoj prenesli v prakso. S tem bodo lahko takoj začeli vzpostavljati učinkovitejši sistem nadzora v smeri obvladovanja tveganj, kar bo neposredno vplivalo na bolj varno okolje poslovanja ter posledično izboljšanje poslovnih rezultatov podjetja. Poseben primer bo v prikazu dobre prakse namenjen nadzoru nad pogodbenimi izvajalci varnostnih storitev na področju zasebnega varovanja. Udeleženci bodo dobili jasne odgovore kako in s kakšnimi orodji vzpostaviti učinkoviti nivojski nadzor s poudarkom na zagotavljanju obvladovanja varnostnih tveganj v korporacijskih okoljih.

Menimo, da vam bo strokovni posvet ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme s področja nadzornih procesov in njihovo vlogo pri učinkovitem obvladovanja tveganj.

Pričakujemo, da se bo dodana vrednost posveta, poleg vsega, izrazila ravno skozi razpravo, ki jo boste obogatili s svojimi izkušnjami, dilemami in vprašanji.

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.