19. 06. 2012

Nacionalni strokovni posvet z naslovom »Energetski sektor - izzivi obvladovanja tveganj nemotene oskrbe«

Dogodek bo potekal v organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije, Slovenskega združenja korporativne varnosti in SE Europe Corporate Security Associoation. Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena predstaviti pomena celovitega obvladovanja tveganj pri delovanju energetske kritične infrastrukture in procesov nemotene preskrbe. Strateški management z uporabo sistemskih orodij zagotavlja obvladovanje tveganj na ustreznem še sprejemljivem in obvladljivem nivoju ter posredno preko tega zagotavlja neprekinjenost delovanja osnovnih procesov oskrbe z energenti.

Program

08:30 - 09:00Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:20

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodna nagovora:

- doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

- mag. Miran VRŠEC – direktor ICS

09:20 - 10:00

Vabljeno predavanje: Ključni energetski izzivi pri zagotavljanju Evropske oskrbe z energijo - geopolitični vidik- Doc. dr. Denis ČALETA – predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti (potrjeno)
10:00 - 10:20

Odmor za kavo

10:20 - 11:00

Vabljeno predavanje: Kritična infrastruktura in njeno varovanje v sektorju energetike (električna energija)

- Doc. dr. Milan VRŠEC– ICS, Ljubljana (potrjeno)

11:00 - 11:40

Vabljeno predavanje: Obvladovanje tveganj povezanih z jedrskim materialom v energetskem sektorju

- g. Miroslav GREGORIČ - svetovalec in bivši vodja sektorja pri International Atomic Energy Agency (IAEA) (potrjeno)

11:40-12:10Odmor za kavo in prigrizek

12:10 - 14:10

Okrogla miza: Izzivi in perspektive obvladovanja tveganj v energetiki

- moderator: doc. dr. Denis ČALETA, Predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti - (potrjeno)

Gostje na okrogli mizi:

- mag. Miran VRŠEC, direktor ICS-Ljubljana (potrjeno)

- g. Bojan KUZMIČ, svetovalec direktorice Javne agencije RS za energijo za področje električne energije in zemeljskega plina (potrjeno)

- g. Miroslav GREGORIČ - svetovalec in bivši vodja sektorja pri International Atomic Energy Agency (IAEA) (potrjeno)

- g. Zoran MARČENKO - vodja obratovanja, ELES d.o.o.

14:10 - 14:20

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Konferenčna dvorana M hotela

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana-Šiška

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane M hotela si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/

Vsebina in namen strokovnega posveta

Nacionalni posvet bo prvenstveno namenjen dvigovanju družbenega zavedanja o pomenu obvladovanja tveganj v slovenskem energetskem sistemu.

Dogodek predstavlja tematsko strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja tveganj v sodobnem gospodarskem okolju. V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa.

Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili vse segmente, ki neposredno in posredno vplivajo na zmanjševanje tveganj in s tem učinkovitejše delovanje energetskega sistema v Sloveniji.

Proces bomo osvetlili z različnih zornih kotov in opozorili na nevarnosti, ki jih prinaša zanemarjanje potrebe po kontinuiranem spremljanju dinamičnih sprememb v okolju delovanja. Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili dejavnike, ki neposredno in posredno vplivajo na zmanjševanje tveganj za nemoteno delovanje energetske kritične infrastrukture.

Skozi celotni proces posveta bo glavni poudarek namenjen prikazu primerov dobre prakse in rešitev, ki temeljijo na sistematičnem raziskovanju tega kompleksnega področja. Nacionalni posvet bomo zaključili z odmevno okroglo mizo, kjer nam bodo vabljeni sogovorniki podrobneje predstavili izzive in perspektive obvladovanja varnostnih tveganj v energetiki. Te rešitve in izkušnje vam bodo lahko bistveno olajšale reševanje težav.

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.