30. 09. 2014

Nacionalni posvet: Kibernetska varnost imperativ in pogoj za zagotavljanje nacionalne varnosti

Spoštovani, obveščamo vas, da se bo nacionalni strokovni posvet z naslovom »Kibernetska varnost imperativ in pogoj za zagotavljanje nacionalne varnosti« izvedel v torek 30. septembra 2014 ob 09,00 uri v veliki dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Dogodek bo izveden v organizaciji Državnega sveta Republike Slovenije, Inštituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, Urada Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij (SI-CERT). Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno svoj prihod prijaviti preko spletne strani nacionalnega posveta.

Organizatorji posveta

Program

08:30 - 09:00

Prihod in registracija udeležencev

09:00 - 09:30

OTVORITEV POSVETA

Uvodni nagovori:

g. Janko POŽEŽNIK, državni svetnik, Državni svet Republike Slovenije

g. Boris MOHAR, direktor Urada za varovanje tajnih podatkov

g. Gorazd BOŽIČ – vodja SI CERT

dr. Denis ČALETA – predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost

09:30 - 10:00

Vabljeno predavanje:

Dileme razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji – g. Marjan TURK, Generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo

10:00 – 10:30

Vabljeno predavanje:

Varovanje ključnih informacij – izzivi koordinacije delovanja subjektov nacionalne varnosti

g. Boris MOHAR, Direktor Urada za varovanje tajnih podatkov

10:30 – 11:00

Vabljeno predavanje:

Vloga SI-CERT kot osrednje točke za obvladovanje kibernetskih tveganj

g. Gorazd BOŽIČ, vodja SI-CERT

11:00 – 11:20

Odmor

11:20 – 11:50

Vabljeno predavanje:

Grožnja računalniškega kriminala in preprečevanje kibernetskih tveganj – dileme in izkušnje

g. Toni KASTELIC – vodja Centra za računalniško preiskovanje, Uprava kriminalistične Policije

11:50 – 12:20

Vabljeno predavanje:

Kibernetska varnost in obrambni resor

dr. Vojko PODLOGAR - Ministrstva za obrambo RS

12:20 – 12:50

Vabljeno predavanje:

Informacijska tveganja in korporativna varnost v gospodarskem sektorju

g. Blaž IVANC,mag. - vodja Centra za informacijsko varnost, ICS-Ljubljana

12:50 - 13:00

Zaključek posveta

doc.dr. Denis ČALETA predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Konferenčna dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

Obvezen prihod 15 minut pred dogodkom zaradi vstopnih in registracijskih postopkov v zgradbi Državnega zbora.

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen predstavnikom gospodarstva in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • strokovnjaki s področja informacijske varnosti,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.

Vsebina in namen strokovnega posveta

Nacionalni posvet bo prvenstveno namenjen dvigovanju družbenega zavedanja o pomenu obvladovanja varnostnih tveganj na področju informacijske varnosti. Moderna informacijska družba je zaradi osnovnih postulatov njenega delovanja, ki jih predstavljata odprtost njenega delovanja in hitrost prenosa velike količine podatkov, z varnostnega stališča izredno ranljiva. Kibernetska tveganja v zadnjem obdobju predstavljajo pomembno nemotenemu in varnemu delovanju informacijske družbe, ki jo nikakor ne smemo zanemarjati. Ustrezno obvladovanje tveganj je namreč tista družbena odgovornost, ki se jo mora država zavedati pri načrtovanju in izvajanju svojega poslanstva.

Dogodek predstavlja tematsko strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v organizacijah javnega in zasebnega okolja prinaša koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno delovanje organizacije v stalno spreminjajočem se varnostnem okolju. Ta stopnja zavedanja o tveganjih, ki jih prinašajo kibernetske grožnje je v slovenskem okolju na žalost še vedno zelo nizka.

Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili vse segmente, ki neposredno in posredno vplivajo na zmanjševanje tveganj in s tem učinkovitejše delovanje gospodarskih subjektov.

Menimo, da vam bo brezplačni nacionalni strokovni posvet ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme s področja obvladovanja kibernetskih tveganj v slovenskem nacionalnem okolju. Namenjen bo predvsem iskanju rešitev in odgovorov o potrebnosti sprejema ustrezne strategije na področju zagotavljanja kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji.