22. 06. 2015

Nacionalni posvet: Dileme in izzivi uporabe brezpilotnih letalnikov ter njihova normativna ureditev

Obveščamo vas, da se bo Nacionalni posvet z okroglo mizo z naslovom »Dileme in izzivi uporabe brezpilotnih letalnikov ter njihova normativna ureditev«, izvedel v ponedeljek 22. junij 2015 ob 10.00 uri v veliki dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Dogodek bo izveden v organizaciji Državnega sveta Republike Slovenije, Inštituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, SE European Corporate Security Association (SECSA) in Slovenskim združenjem za korporativno varnost. Na dogodku pa so sodelujoče organizacije Ministrstvo za infrastrukturo, Urad Informacijske pooblaščenke RS, Generalna policijska uprava, Kontrola zračnega prometa Slovenije in Agencija za nadzor civilnega letalstva. Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno svoj prihod prijaviti preko spletne strani ICS, Ljubljana.

Organizatorja posveta

Program

09:30 - 10:00

Prihod in registracija udeležencev

10:00 - 10:20

OTVORITEV POSVETA

doc.dr. Denis ČALETA predsednik organizacijskega odbora

Uvodna svečana nagovora:

g. Mitja BERVAR, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije (potrjen)

dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo Republike Slovenije (vabljen)

10:30 - 13:00

Okrogla miza z naslovom

»Dileme in izzivi uporabe brezpilotnih letalnikov ter njihova normativna ureditev«

Razpravljalci na okrogli mizi:

doc. dr. Denis Čaleta – ICS-Ljubljana, - moderator okrogle mize

ga. Mojca Prelesnik – Informacijska pooblaščenka (potrjena)

mag. Tatjana Bobnar – namestnica Generalnega direktorja Policije (potrjena)

prof. dr. Iztok Podbregar – strokovnjak za letalsko varnost (potrjen)

g. Sandi Knez – v.d. direktorja Agencije za civilno letalstvo (potrjen)

izr. prof. dr. Tone Magister – svetovalec direktorja Kontrole zračnega prometa Slovenije (potrjen)

mag. Alojz Krapež – vodja Sektorja za letalstvo, Ministrstvo za infrastrukturo (potrjen)

predstavnik Ministrstva za obrambo (vabljen)

13:00 – 13.:30

Oblikovanje zaključkov

13:30

Zaključek posveta

doc.dr. Denis ČALETA, predsednik organizacijskega odbora

Razpravljalci na okrogli mizi

Doc. dr. Denis Čaleta – ICS-Ljubljana, - moderator okrogle mize

Ga. Mojca Prelesnik – Informacijska pooblaščenka (potrjena)

Mag. Tatjana Bobnar – namestnica Generalnega direktorja Policije (potrjena)

Prof. dr. Iztok Podbregar – strokovnjak za letalsko varnost (potrjen)

g. Sandi Knez – v.d. direktorja Agencije za civilno letalstvo (potrjen)

izr. prof. dr. Tone Magister – svetovalec direktorja Kontrole zračnega prometa Slovenije (potrjen)

mag. Alojz Krapež – vodja Sektorja za letalstvo, Ministrstvo za infrastrukturo (potrjen)

Lokacija

Konferenčna dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

Obvezen prihod 15 minut pred dogodkom zaradi vstopnih in registracijskih postopkov v zgradbi Državnega zbora.

Vsebina strokovnega posveta

Dinamično in hitro razvijajoče varnostno okolje pred družbo postavlja vedno nove izzive, ki smo jim priča ob razvoju tehnologije. Omenjene tehnološke rešitve in napredek na tem področju bistveno pomagajo pri razvoju družbe in zagotavljanju njene učinkovitosti, pa naj si gre za področje raziskav in razvoja, gospodarstva, varnosti, transporta in ostalih področij življenja. Seveda pa razvoj nove tehnologije odpira tudi nove dileme in nas postavlja pred pomembne izzive vezane na varovanje človekove zasebnosti, letalske varnosti in njene praktične uporabnosti. V tem okviru je pomembno vprašanje povezano z zakonsko opredelitvijo uporabe posameznih tehnoloških rešitev, ki posegajo na področja človekove zasebnosti in varnosti letenja v zračnem prostoru.

V zadnjem obdobju smo priča velikem razmahu uporabe brezpilotnih letalnikov (dronov), ki so iz prvenstvene uporabe na vojaškem področju vedno bolj prisotni tudi na civilnem področju. Zaradi tehnoloških rešitev in cenovne dostopnosti pa se je njihova uporaba razširila tudi v vsakdanjem življenju. Njihova uporaba se je pokazala za zelo učinkovito predvsem na področjih zagotavljanja varnosti kritične infrastrukture, naravnih nesrečah, geodeziji in še bi lahko naštevali. Seveda pa so na vsakem področju, ki ni zelo jasno opredeljen, možne tudi zlorabe in deviantnosti, katere pa smo zaznali tudi v Republiki Sloveniji.

Zaradi navedenega želimo skupaj z Državnim Svetom Republike Slovenije, Institutom za korporativno varnostne študije, ICS-Ljubljana in Slovenskim združenjem za korporativno varnost ter ostalimi sodelujočimi institucijami in organizacijami odpreti razpravo o potrebnosti zakonske ureditve uporabe omenjene tehnologije. Seveda je potrebno biti pri zakonskih rešitvah zelo previden in upoštevati vse vidike pozitivne in negativne uporabe brezpilotnih letalnikov.

Vrhunski strokovnjaki bodo v vodeni razpravi na okrogli mizi udeležencem predstavili vse segmente, ki neposredno in posredno vplivajo na potrebo po normativni ureditvi področja uporabe brezpilotnih letalnikov.

Menimo, da vam bo brezplačni nacionalni strokovni posvet z okroglo mizo ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme s področjauporabe brezpilotnih letalnikov. Skozi vodeno razpravo poskušali doseči zaključke, ki bodo kasneje v pripravi zakonskih rešitev lahko služili za določeno pomoč.