27. 09. — 29. 09. 2011

Mednarodna konferenca z nazivom "Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji JV Evrope"

Inštitut za korporativne varnostne študije, ICS v soorganizaciji z Ministrstvom za obrambo, Veleposlaništvom ZDA in Centrom za civilno-vojaška razmerja iz Montereya ZDA, organizira veliko mednarodno konferenco s področja zoperstavljanja terorizmu. Konferenca bo potekala v času od 27. - 29. septembra 2011 v Mariboru. Rdeča nit konference je namenjena tematiki povezani z zaščito kritične infrastrukture, kar odraža tudi vsebinski naslov mednarodne konference »Zaščita kritične infrastrukture - danes in jutri«. Na konferenci bodo kot predavatelji prisotni predstavniki vseh pomembnejših mednarodnih organizacij (OZN, NATO, EU in OVSE) ter predstavniki in strokovnjaki iz različnih držav od ZDA do Kitajske.

Več informacij o konferenci

http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/konference_kongresi_posveti/konferenca_2011_izzivi_zoperstavljanja_terorizmu_v_regiji_jv_evrope/

Zadnji teroristični napad na Norveškem nas je spet opomnil, da popolne varnosti ni ter, da je globalno varnostno okolje zaradi svoje kompleksnosti zelo ranljivo. Družba namreč postaja z razvojem informacijske in drugih tehnologij vedno bolj zapletena in ranljiva. Živimo v družbi vedno večjega tveganja, saj imajo pozitivne razsežnosti razvoja tudi mnoge izjemno negativne posledice, ki se v ekstremni obliki lahko izrazijo s stopnjevanjem ogrožanja posameznikove, nacionalne ali mednarodne varnosti. Nesluten razvoj tehnologije je vsekakor prinesel napredek na vseh segmentih delovanja družbe. Na drugi strani pa je ta odvisnost družbe od delovanja tehnoloških sistemov le to postavila v položaj zelo velike odvisnosti, kjer lahko že majhne motnje v delovanju teh sistemov predstavljajo za delovanje družbe pomembne posledice. Odvisnost družbe od delovanja te infrastrukture pa ima ravno zaradi tega očitne neposredne in posredne učinke na njeno ogrožanje in predstavlja ravno zaradi tega zelo privlačen cilj delovanja mednarodnih teroristov. Teroristična dejanja, ki so imela v preteklosti lokalne značilnosti, s svojimi novimi pojavnimi oblikami, ravno zaradi te soodvisnosti dobijo globalne razsežnosti. Kompleksnost mednarodnih odnosov in delovanje mednarodnega sistema sili nacionalnovarnostne sisteme v interakcijo z mednarodnim okoljem. Moderni terorizem je dejansko postavil mednarodno skupnost pred ugotovitev, da je le ta globalni fenomen, ki zahteva globalen odziv na različnih nivojih in sicer od mednarodnega preko nacionalnega vse do lokalnega nivoja v vsaki manjši družbeni skupnosti. Terorizem pri svojem delovanju ni omejen z državnimi mejami, zato se lahko mednarodna skupnost temu pojavu učinkovito zoperstavi samo z izboljšanjem ukrepov na področju sodelovanja, organizacije, solidarnosti med državami, iniciativami, ki vsebujejo kombinacijo raznovrstnih strategij ter mehanizmov in nenazadnje povečanja izmenjave informacij pomembnih za zoperstavljanje temu svetovnemu problemu.