04. 03. — 06. 04. 2014

Mednarodna konferenca z naslovom »Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji JV Evrope«

Dogodek bo potekal v organizaciji Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Veleposlaništva ZDA v Sloveniji, Centra za civilno vojaška razmerja iz Montereya ZDA, Policije in Instituta za korporativne varnostne študije.

Informacije

Omenjana konferenca predstavlja največji tovrstni dogodek v regiji JV Evrope in tudi širše. Na konferenci bodo prisotni predstavniki 30 držav in vseh pomembnejših mednarodnih organizacij (NATO, EU in OVSE). Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena predstaviti pomena celovitega obvladovanja tveganj v procesu odpravljanja posledic storjenih terorističnih dejanj. Konferenca bo potekala v Mariboru.

Pomembni datumi:

28. februar 2014 - Zadnji možen rok za brezplačno prijavo na mednarodno konferenco.

28. februar 2014 - Končni program in podrobne informacije o konferenci. Po e-pošti.

04. do 06. marec 2014 - Mednarodna konferenca.

Udeležba na dogodku je brezplačna samo za člane Slovenskega združenja korporativne varnosti. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno izvesti prijavo preko spletne aplikacije. Vsi ostali zainteresirani se na dogodek vabijo samo na podlagi posebnega vabila organizatorja. Informacije dobite poreko naslova info@ics-institut.si

Več informacij: http://www.mo.gov.si/en/media_...