27. 11. — 29. 11. 2012

Mednarodna konferenca z naslovom »Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji JV Evrope«

Dogodek bo potekal v organizaciji Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Veleposlaništva ZDA v Sloveniji, Centra za civilno vojaška razmerja iz Montereya ZDA in Instituta za korporativne varnostne študije.

Informacije

Omenjana konferenca predstavlja največji tovrstni dogodek v regiji JV Evrope in tudi širše. Na konferenci bodo prisotni predstavniki 28 držav in vseh pomembnejših mednarodnih organizacij (OZN, NATO, EU in OVSE). Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena predstaviti pomena celovitega obvladovanja tveganj v procesu odpravljanja posledic storjenih terorističnih dejanj. Konferenca bo potekala v Mariboru.

Pomembni datumi:

19. november 2012 - Zadnji možen rok za brezplačno prijavo na mednarodno konferenco.

21. november 2012 - Končni program in podrobne informacije o konferenci. Po e-pošti.

27. do 29. november 2012 - Mednarodna konferenca.

Udeležba na dogodku je brezplačna samo za člane Slovenskega združenja korporativne varnosti. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno izvesti prijavo preko spletne aplikacije. Vsi ostali zainteresirani se na dogodek vabijo samo na podlagi posebnega vabila organizatorja. Informacije dobite poreko naslova info@ics-institut.si.

Vse informacije o dogodku so dostopne na http://www.mo.gov.si/si/medijs...