14. 10. — 15. 10. 2013

Mednarodna konferenca »Informacijska varnost - danes in jutri«

Mednarodna konferenca Informacijska varnost - danes in jutri z osrednjo temo »Spremenjeni pristopi za obvladovanje informacijskih tveganj«, predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. Omenjena konferenca predstavlja pomembno znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti in s tem povezanih informacijskih tveganj.

Organizatorja

Pokrovitelji

 • Medijski pokrovitelj

Komu je mednarodna konferenca namenjena

Mednarodna konferenca je namenjena predstavnikom gospodarstva, javne uprave in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • strokovnjaki s področja informacijske varnosti,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.

Tematska področja

Tematska področja, ki so domena raziskovanja referatov in razprav konference, so:

 • Varnost, kot temeljna dobrina za trajnostni razvoj;
 • Kakovost in inovativnost pri razvoju informacijske varnosti;
 • Management sistemskega razvoja procesov informacijske varnosti;
 • Strategije razvoja na področju informacijske varnosti;
 • Geopolitika in njen vpliv na zagotavljanje korporativne varnosti;
 • Management človeških virov s stališča celovitega obvladovanja informacijskih varnostnih tveganj v organizacijah;
 • Standardizacija in akreditacija procesov informacijske varnosti;
 • Obvladovanje informacijskih varnostnih tveganj povezanih z varovanjem kritične infrastrukture in implementacije rešitev;
 • Procesi izobraževanja in usposabljanja na področju informacijske varnosti;
 • Analiziranje in ocenjevanje ranljivosti in ogroženosti gospodarskih, javnih in drugih organizacij;
 • Družbeno odgovorno trženje in komuniciranje na področju zagotavljanja informacijske varnosti;
 • Procesi zagotavljanja informacijske in komunikacijske varnosti ter v tem okviru še posebej izpostavljenih kibernetskih tveganj;
 • Ekonomika in finance skozi prizmo obvladovanja varnostnih tveganj;
 • Ekologija in obvladovanje varnostnih tveganj;
 • Projektiranje in izgradnja integralnih informacijskih varnostnih sistemov po konceptu integrirane varnosti;
 • Razvijanje korporacijske varnostne kulture, poslovne etike in družbenem odgovornosti;

  Obvladovanje izrednih varnostnih dogodkov, alarmnih stanj, kriznih situacij in kriznega vodenja (krizni management);

 • Razumevanje globalnega varnostnega okolja, trendov na področju izvajanja zagotavljanja celovitih varnostnih rešitev v poslovnem okolju in okolju javne uprave;

Programski in organizacijski odbor

Programski odbor

 • Doc. dr. Denis Čaleta – Institut za korporativne varnostne študije in Fakulteta za državne in evropske študije - predsednik;
 • Prof. dr. Krunoslav Antoliš - Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska akademija, Hrvaška;
 • Prof. dr. Andrej Anžič – Fakulteta za državne in evropske študije in Fakulteta za varnostne vede;
 • Prof. dr. Oliver Bakreski - Faculty of Philosophy, Institute of Security, Defence and Peace Studies, Makedonija;
 • Prof. dr. Zoran Keković - Fakulteta za bezbednostne studije, Srbija;
 • Prof. dr. Thomas Mockaitis – Univerza DePaul, ZDA;
 • Prof. dr. Serghei Ohrimenco - Academy of Economic Studies of Moldova, Republika Moldavija;
 • Prof. dr. Iztok Podbregar – Fakulteta za varnostne vede;
 • Prof. dr. Phil Williams - University of Pittsburg, ZDA;
 • Izr. prof. Alenka Brezavšček, Fakulteta za organizacijske vede;
 • Izr. prof. dr. Janez Čebulj – Fakulteta za državne in evropske študije;
 • Izr. prof. dr. Vladimir Golubev - Cyber crime Prevention Department of the Corporation CSU, Ukrajina;
 • Izr. prof. dr. Sergii Kavun - University of banking of the National bank of Ukraine, Ukrajina;
 • Izr. prof. dr. Vladislav Kovtun - National Aviation University, Ukrajina;
 • Izr. prof. dr. Branko Lobnikar – Fakulteta za varnostne vede;
 • Izr. prof. dr. Larisa N. Soldatova - Brunel University, Uxbridge, Velika Britanija;
 • Izr. prof. dr. Evgeny Tumoyan - Southern Federal University, Rusija;
 • Izr. prof. dr. Jaka Vadnjal – Fakulteta za podjetništvo/GEA College;
 • Doc. dr. Boštjan Aver - Fakulteta za podjetništvo/GEA College;
 • Doc. dr. Matej Avbelj – Fakulteta za državne in evropske študije;
 • Doc. dr. Mojca Bernik – Fakulteta za organizacijske vede;
 • Doc. dr. Liliana Brožič, Ministrstvo za obrambo;
 • Doc. ddr. Robert Brumnik - CIS ICS;
 • Doc. dr. Jasmina Gačić - Fakultet za bezbednostne studije, Srbija;
 • Doc. dr. Metodi Hadži-Janev - Ministarstvo odbrane, Makedonija;
 • Doc. dr. Pierre Lepine - Royal Military College, Kanada;
 • Doc. dr. Jernej Letnar Černič - Fakulteta za državne in evropske študije;
 • Doc. dr. Anita Perešin - NATO Office of Security in Fakultet političkih znanosti, Hrvaška;
 • Doc. dr. Vesela Radović - Faculty of Applied Security, University EDUCONS, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija;
 • Doc. dr. Uroš Svete - Fakulteta za družbene vede;
 • Doc. dr. Dragan Trivan - podpredsednik Gospodarske zbornice in predsednik Asociacije managera korporativne bezbednosti, Srbija;
 • Doc. dr. Draško Veselinovič - Fakulteta za podjetništvo/GEA College;
 • Doc. dr. Milan Vršec - Inštitut za korporativne varnostne študije;
 • Doc. dr. Fu Xiaoqiang - Center for Counter-Terrorism Studies, Kitajska;
 • Dr. Brane Bertoncelj - Banka Slovenije;
 • Dr. Sandro Bologna - Italian Association of Critical Infrastructures Experts (AIIC), Italija;
 • Dr. Paul Clark - Center for civil-military relations, Naval Postgraduate School, ZDA;
 • Dr. Stefania Ducci – Mediterranean Council for Intelligence Studies;
 • Dr. Klemen Grošelj - Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino;
 • Dr. Helena Janžekovič - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost;
 • Dr. Dušan Marinčič - DR DM d.o.o.;
 • Dr. John M. Nomikos – Research Institute for European and American Studies, Grčija;
 • Dr. Luka Snoj - vodja reaktorja TRIGA, Institut Jozef Štefan;
 • Dr. Mile Šikman - Ministrstvo za unutrašnje poslove Republike Srbske, BiH;
 • Brigadir dr. Branimir Furlan – Slovenska vojska;
 • Mag. Marjan Miklavčič - Ministrstvo za pravosodje;
 • Mag. Alen Ostojić, Predsednik Udruge Hrvatskih menadžera sigurnosti, Hrvaška;
 • Mag. Aleksey Smirnov - Kirovohrad, National Technical University, Ukrajina;
 • Mag. Milan Tarman - Urad Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov;
 • Mag. Miran Vršec – Institut za korporativne varnostne študije;
 • Spec. Robert Kralj - Centar za poslovnu sigurnost, Zagreb, Hrvaška;
 • g. Andrej Podvršič - DuPont International - Švica;

Organizacijski odbor

 • Doc. ddr. Robert Brumnik – Center za informacijsko varnost, Institut za korporativne varnostne študije;
 • Mag. Miran Vršec - Institut za korporativne varnostne študije;
 • g. Aljoša Kandžič - Institut za korporativne varnostne študije;
 • g. Andrej Kovačič - Institut za korporativne varnostne študije;
 • g. Blaž Ivanc - Institut za korporativne varnostne študije.

Lokacija in namestitev

Dogodek se bo odvijal v prijetnem okolju PLAZA hotela Ljubljani:

PLAZA hotel

Bratislavska cesta 8

1000 Ljubljana

info@plazahotel.si

Nov najmodernejši in največji hotel z 236 sobami ter luksuznimi apartmaji v Ljubljani, v poslovnem, trgovskem in zabaviščnem središču BTC , z zagotovljenimi parkirnimi mesti, odlično in cenovno ugodno povezavo s centrom mesta, letališčem ter avtocesto.

Za vas smo pripravili posebno ugodno ponudbo za nastanitev v hotelu in druge potrebne storitve, ki bodo omogočile vaš prihod in bivanje na konferenci še posebej prijetno.

Cena:

Superior soba - 1 oseba - 80 EUR/dan (za udeležence konference)

Superior soba - 2 osebi - 105 EUR/dan (za udeležence konference)

Superior apartma – 2+2 osebi - 125 EUR/dan (za udeležence konference)

Cena vsebuje

- nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom

- vstop v Vodno mesto Atlantis

- posebne popuste v BTC-ju, največjem nakupovalnem središču v Sloveniji z več kot 450 trgovinami

- brezplačno parkiranje v varovani hotelski garaži

- brezplačni Wi-Fi v hotelu in hotelskih sobah

- brezplačno uporabo hotelskega fitnesa

Rezervacija nastanitve je možna preko e-naslova aljosa.kan@ics-institut.si.

Prijava prispevkov

Prijava prispevkov

Vabimo vas, da se konference udeležite kot avtor(-ica) ter s prispevkom (empiričnim ali teoretičnim) sodelujete na letošnji konferenci z nazivom »Informacijska varnost - danes in jutri«. Prosimo vas, da nam svoj predlog prispevka (naslov) posredujete najkasneje do 15. avgust 2013. Predlog za prispevek naj vsebuje samo povzetek z glavnimi poudarki in ugotovitvami v skladu z navodili, ki vam jih prilagamo (priloga navodilo za izdelavo povzetka prispevka).

Posamezen avtor lahko kot avtor odda največ en prispevek in pri drugem sodeluje kot soavtor.
Prijavite lahko tako raziskovalne kot konceptualne, pregledne ali aplikativne referate.
Ločeno bomo organizirali tudi študentsko sekcijo, na kateri bodo študenti lahko predstavili svoje zaključne naloge (diplomske, specialistične, magistrske).
Programsko-organizacijski odbor vas bo najkasneje do 20. avgusta 2013 obvestil, če je bil vaš predlog sprejet in uvrščen v program. Končno verzijo prispevka morate oddati najkasneje do 07. september 2013.

Za avtorje prispevkov je obvezna je predstavitev prijavljenega referata. V kolikor avtor želi predstaviti referat v obliki posterja v avli konferenčnih prostorov, se mora to posebej dogovoriti z organizatorjem.

Obseg prispevka je omejen na 30.000 znakov (s presledki) oziroma 16 strani. Prispevek mora biti izdelan na podlagi priloženih navodil za pripravo prispevkov (priloga navodilo za pisanje prispevka). Prispevki so lahko objavljeni v slovenskem angleškem jeziku. Vsak prispevek mora vsebovati naslov in povzetek prispevka v angleškem jeziku. Slovenske referente vljudno naprošamo, da nam posredujejo naslov in povzetek prispevka v obeh jezikih (slovenskem in angleškem).
Prejem vsakega prispevka bo takoj po sprejetju v anonimni recenzijski postopek potrjen avtorju. Po koncanem anonimnem recenzijskem postopku bo avtor obvešcen o morebitnih pripombah recenzentov. Povzetki sprejetih prispevkov bodo objavljeni v angleškem in slovenskem jeziku v tiskanem zborniku povzetkov prispevkov konference. Zbornik celotnih prispevkov bo objavljen v elektronski obliki (CD).
Objavljene prispevke na tej konferenci bodo avtorji lahko vpisali v bazo Cobiss kot kategorija 1.08 - Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci.
Zbornik povzetkov prispevkov in CD celotnih prispevkov bosta vročena referentom ob registraciji na konferenci.

Najbolši prispevki v angleškem jeziku bodo tiskani v posebni znanstveni monografiji.

Prispevki bodo predstavljeni v obliki predavanja, na željo udeležencev pa je možna predstavitev tudi ali samo v obliki posterja v avli konference.

Program konference boste kasneje lahko spremljali na spletni strani konference, kjer bomo sproti objavljali tudi druge pomembne informacije (www.ics-institut.si.).

Kontakt

Vso korespondenco v zvezi z vašimi prispevki (predloge, končno verzijo, morebitna vprašanja) pošiljajte preko elektronske prijave ali na naslov:

Doc. dr. Denis Čaleta
denis.caleta@ics-institut.si
Inštitut za korporativne varnostne študije, ICS-LjubljanaCesta Andreja Bitenca 681000 LjubljanaM. 00386 31 358 502Doc. ddr. Robert Brumnik
robert.brumnik@ics-institut.si
Center za informacijsko varnost, Inštitut za korporativne varnostne študije, ICS-LjubljanaCesta Andreja Bitenca 681000 LjubljanaM. 00386 31 570 059