22. 03. — 26. 03. 2010

Konferenca »Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji JV Evrope«

Sodelovanje članov ICS, Ljubljana pri organizaciji in vsebinski izvedbi mednarodne konference z nazivom »Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji JV Evrope«, ki se je izvedla v času od 22-26. marca izvedla v Mariboru.

Konferenca

Na tej konferenci so sodelovali predstavniki 22 držav in štirih mednarodnih organizacij, združevala pa sta se akademsko in strokovno okolje, kar je predstavljalo odlično osnovo za uspešnost tega dogodka. Konferenca je že v svoji osnovi prerasla regionalni okvir in predvsem število udeležencev kaže na dejstvo, da je zoperstavljanje mednarodnemu terorizmu lahko učinkovito samo ob tesnem sodelovanju vseh subjektov mednarodne skupnosti. Izrednega pomena je tudi izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse, čemur so takšna srečanja tudi namenjena.

Poleg držav jugovzhodne Evrope Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Grčije, Makedonije, Kosova, Bolgarije, Romunije, Moldavije, Albanije, Madžarske in Turčije so na konferenci sodelovali še Predstavniki Združenih držav Amerike, Zvezne republike Nemčije, Belgije, Kitajske, Litve, Latvije, Italije, Slovaške, Češke, Poljske ter treh mednarodnih organizacij Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Evropske unije in zveze NATO. Na konferenci pa so bili prisotni tudi predstavniki regionalne pobude RACVIAC (Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre). Med udeleženci konference so bili visoki predstavniki subjektov nacionalnovarnostnega sistema v sodelujočih državah kakor tudi mednarodnih organizacij. Naj omenimo samo nekatere najbolj vidne predstavnike, kot so ga. Karen Laino, pomočnica generalnega sekretarja NATO in hkrati direktorica obveščevalnega dela Natovega glavnega poveljstva (NATO HQ INT Div), kapitan Gustav Öller vodja obveščevalnega dela vojaškega štaba EU (EUMS INT Div), g. Dimitar Jalnev, namestnik vodje protiteroristične enote v OVSE (ATU – OVSE –Action against Terrorism Unit) g. Fatmir Xhelili, namestnik notranjega ministra Kosova, generalmajor Kadri ARIFI, namestnik Kosovske policije, generalmajor Kadri Kastrati, operativni načelnik Kosovskih varnostnih sil, g. Ferdinand Odžakov, direktor vojaške obveščevalno varnostne službe v Republiki Makedoniji, kapitan Randy Stroud, namestnik direktorja NATO Centra odličnosti za boj proti terorizmu (COE DAT) ter drugi pomembni gostje. Akademsko okolje so na konferenci odlično zastopali predstavniki treh fakultet, ki se v svojih programih podrobno dotikajo tudi problemov terorizma in procesov za njegovo zoperstavljanje in sicer Fakultete za varnostne vede, Fakultete za družbene vede in Fakultete za državne in evropske študije. Na odmevnost konference ne kaže samo dejstvo o široki udeležbi mednarodne skupnosti, temveč tudi njena ustrezna prepoznavnost med organi nacionalnovarnostnega sistema. Na letošnji konferenci je bilo prisotnih rekordnih skoraj 200 udeležencev med katerimi so bili poleg predstavnikov mednarodnega okolja in Slovenske vojske tudi predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in Policije, Slovenske obveščevalno varnostne agencije, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za promet, Državnega tožilstva, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, Urada za varovanje tajnih podatkov, Centra za forenzične preiskave, Carinske uprave Republike Slovenije, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ter predstavnikov Ministrstva za obrambo, ki so prihajali iz Slovenske vojske, Obveščevalno varnostne službe, Sektorja za civilno obrambo in Direktorata za obrambno politiko.

Predsednik Sveta ICS, Ljubljana dr. Denis Čaleta je bil kot predsednik organizacijskega odbora neposredno odgovoren za odlično izvedbo mednarodne konference. Poleg navedenega je bil tudi gostujoči urednik konferenčne publikacije, ki je bila izdana ob mednarodni konferenci. Svoj pomemben delež pa je k vsebinskemu delu prispeval mag. Miran Vršec, Direktor ICS, ki je na mednarodni konferenci predstavil zelo aktualno temo z naslovom »PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE - INTEGRATED RISK ASSESSMENT APPROACH«.

Galerija

 • DPP 3134

  naprej

 • DPP 3153

  nazaj

  naprej

 • DPP 3154

  nazaj

  naprej

 • DPP 45213

  nazaj

  naprej

 • DPP 45241

  nazaj

  naprej

 • DPP 45242

  nazaj

  naprej

 • DSC01065

  nazaj

  naprej

 • DSC01066

  nazaj

  naprej

 • DSC01086

  nazaj