Uveljavitev evropske uredbe o poostrenem nadzoru zunanje meje EU

11. april 2017

Članki

Dr. Denis Čaleta je v imenu Instituta za korporativne varnostne študije za slovenske medije komentiral učinkovitost novih pristopov na področju varovanja shengske meje, ki jih je prinesla novo sprejeta uredba EU. Sprejemu te uredbe je vsekakor botrovalo več različnih interesov posameznih držav znotraj EU. Na žalost se je ponovno pokazalo, da so države, ki varujejo zunanjo schengensko mejo izpostavljene določenim negativnim dejavnikom. Vsaka nepremišljena aktivnost pa hitro povzroči velike probleme, ki so se tokrat zelo močno odrazili v omejevanju pretočnosti prometnih tokov. V ospredje pa se vsekakor postavlja osnovno vprašanje ali je uveljavitev določil te uredbe res pripomoglo k višji stopnji varnosti in boljšega obvladovanja terorističnih tveganj v EU.

Več si lahko preberete na spletnem portalu Siol - http://siol.net/novice/sloveni...