Predstavniki ICS objavili znanstveni prispevek v priznani mendarodni publikaciji European Journal of Scientific Research

08. avgust 2013

Članki

Ddr. Robert Brumnik, dr. Denis Čaleta in mag. Miran Vršec so v soavtorstvu skupaj z Dr. Sergii Kavunom iz Ukrajine objavili znanstveni prispevek z naslovom "Estimation of the Effectiveness and Functioning of Enterprises in Boards of Corporate Security" v priznani mednarodni reviji European Journal of Scientific Researsc.

Glej prispevek v reviji European Journal of Scientific Research, Volumne 104 Issue 2, str. 304-323