Objavljen prispevek ICS na 30. mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti

Doc. dr. Denis Čaleta, je kot predstavnik ICS, objavil znanstveni prispevek na 30. mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti, ki je potekala od 23-25. marca v Portorožu. Vodilna tema letošnje mednarodne konference je bila usmerjena v "Organizacijo prihodnosti". Naslov znanstvenega prispevka je "Corporate security and Importance of Survey on the Working Envirnonment" Korporacijska varnost in pomen stresa na delovnem mestu).

18. april 2011

Članki