Comprehensive Approach as »Sine Qua Non« for Critical Infrastructure Protection

Obveščamo vas, da je Institut za korporativne varnostne študije ICS Ljubljana skupaj z Univerzo Educons iz Srbije od 12. - 15. maja 2014 v Beogradu uspešno izvedel NATO Advanced Research Workshop (ARW) z naslovom „Managing Terrorism Threats to Critical Infrastructures – Challenges for South Eastern Europe“.

Na konferenci se je zbralo preko 50 povabljenih strokovnjakov s področja obvladovanja kritične infrastrukture, ki so prišli iz celotnega regijskega prostora JV Evrope. Konferenca je bila razdeljena v tri delovne dni, vsak dan pa je ponudil vrsto pogledov na obvladovanje terorističnih groženj proti kritični infrastrukturi, ki smo jih obravnavali skozi različne vsebinske panele.

NATO ARW se je tretji dan zaključil z oblikovanjem različnih mnenj in pogledov v skupno poročilo. V okviru tega je izšla knjiga z naslovom Comprehensive Approach as »Sine Qua Non« for Critical Infrastructure Protection. Knjiga je delo različnih avtorjev - strokovnjakov s področja kritične infrastrukture, zbranih v vsebinska poglavja, katere sta uredila dr. denis Čaletra in dr. Vesela Radović.