26. številka

V tej številki boste našli: Intervju – g. Blaž Perko, generalni sekretar OKS; Intervju – g. Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje; Intervju: g. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica; Intervju: mag. Andrej C. Rant, skrbnik informacijske varnosti, ELES; kolumna g. Vojko Volk - Začetek konca globalizacije; reportaža - Dnevi korporativne varnosti in podelitev letnih nagrad …