23. številka

V tej številki: Intervju - mag. Matej Tonin, minister za obrambo Republike Slovenije; Intervju - g. Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo; Intervju - dr. Jurij Klančnik, direktor Področja za obratovanje, ELES; članek - mag. Polonca Štrekelj - Varnost osebnih podatkov v bitki s COVID-19; članek - g. Matjaž Tavčar - Delovanje kritične infrastrukture v času epidemije – primer UKC Ljubljana ...