Povezovanje

Poslanstvo ICS, Ljubljana je združevanje in razvijanje novega znanja, izkušenj, spoznanj, potreb ter uveljavljanje interesov na področju korporacijske varnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Povezovanje oziroma združevanje je posebna človeška potreba, ki posameznikom omogoča, da v okviru širše interesne skupnosti zadovoljujejo svoje potrebe po uveljavljanju mnenj, idej, prepričanj, znaj ter izmenjavo izkušenj, poslovnih praks in izvajanje drugih aktivnosti. Samo združeni lahko v širši družbeni skupnosti zagotavljamo ustrezno širjenje zavedanja o pomembnosti korporativne varnosti.

Povezovanje se v okviru inštituta pojavlja v večih organizacijskih oblikah in sicer:

  • akademskem odboru,
  • Slovenskem združenju korporativne varnosti (povezava na spletno stran),
  • mednarodnem povezovanju v okviru mednarodnih združenj,
  • skozi različne memorandume o sodelovanju.