Izobraževanje

V okviru ICS, Ljubljana boste našli informacije o izobraževanju, usposabljanju, posvetih in konferencah, ki omogočajo vsem zainteresiranim organizacijam in posameznikom dostop do novejših teoretičnih in praktičnih spoznanj, ki jih na področju korporativne varnosti želimo prenesti v prakso ter hkrati omogočiti prenos idej in potreb iz prakse v razvojno-raziskovalno delo.

Na podlagi večletnih akademskih in praktičnih izkušenj organiziramo vsebinsko najbolj popolna in tehnično najbolj prilagojena izobraževanja in usposabljanja za različne skupine uporabnikov, ki so neposredno ali samo posredno povezani z dejavniki zagotavljanja in uvajanja celovitih varnostnih procesov v svojih okoljih.

Ciljne skupine izhajajo iz naslednjih okolij:

  • javna uprava na državnem in lokalnem nivoju,
  • poslovno in gospodarsko okolje,
  • zavarovalniško okolje,
  • mednarodno varnostno okolje,
  • druge pravne in fizične osebe.

Izobraževanja so prilagojena predznanju, delovnemu področju oziroma potrebam slušateljev. Izobraževanja in usposabljanja organiziramo in izvajamo v predvidenih terminih. V primeru posebej izraženega interesa jih dogovorno organiziramo tudi na željo naročnika.

Osvojeno znanje udeleženci izobraževanj v okviru ICS, Ljubljana uspešno in učinkovito uporabljajo in prenašajo v svoja poslovna in delovna okolja za reševanje mnogih zapletenih problemov. ICS, Ljubljana prav zaradi pospeševanja prenosa znanja, ki je nujno potrebno za zmanjševanje varnostnih tveganj in doseganje odličnosti pri poslovanju tesno sodeluje z vrsto državnih in gospodarskih organizacij tako v slovenskem, kot tudi mednarodnem okolju.