Za vedno nas je zapustil naš dolgoletni član Ingo Pasch

09. december 2021

Novice za člane SKZV+

Spoštovani, obveščamo vas, da nas je v torek zvečer za vedno zapustil naš dolgoletni član Ingo Pasch Falk Wallersberg.

Gospod Ingo je s svojim neumornim strokovnim delom v svoji več kot 40 letni karieri bistveno pripomogel k dvigovanju ugleda korporativne varnosti v slovenskem in mednarodnem okolju. V svoji dolgoletni karieri je opravljal ključne funkcije med katerimi je potrebno posebej izpostaviti ministrovanje v času prelomnih časov osamosvajanja RS, bil pa je tudi več let predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Na tem področju je s svojimi pronicljivimi idejami in visokim strokovnim znanjem zagotavljal, da se je dejavnost razvijala v smeri potreb, ki jih je prinašalo novo poslovno in varnostno okolje. Hkrati je pomembno pripomogel tudi k razvoju kvalitete korporativne varnosti, kot krovne strateške dejavnosti. Ingo je užival visok ugled tako v širšem nacionalnem kot tudi v mednarodnem okolju.

V zadnjem obdobju se je posvetil delovanju znotraj Slovenskega združenja za korporativno varnost, kjer je bil eden od pomembnih članov. S svojimi bogatimi izkušnjami je pomembno pripomogel k rasti ugleda omenjenega združenja in s tem posledično tudi korporativne varnosti kot profesije. Seveda pa je bil njegov neutrudni duh izražen tudi skozi družbene aktivnosti, ki so pokazale njegovo strokovno širino in pripravljenost razdajanja na različnih družbeno pomembnih področjih povezanih z varnostjo. Med drugim je bil tudi letošnji prejemnik nagrade za življenjsko delo, ki jo podeljujeta Institut za korporativne varnostne študije in Slovensko združenje korporativne varnosti.

Naj počiva v miru.