Začetek evropskega projekta DEFENDER

13. junij 2017

Predstavniki ICS-Ljubljana so se od 22.-23. Maja 2017 v Rimu udeležili začetnega sestanka s katerim je uradno začel teči triletni raziskovalni projekt Defending the European Energy Infrastructures (DEFENDER). Projekt je del raziskovalnega področja, ki ga finančno podpira EU v okviru H2020-CIP-2016-2017. ICS-Ljubljana je del širšega mednarodnega konzorcija, ki ga sestavlja 18 partnerjev iz 9 držav.

Glavni cilj evropskega projekta DEFENDER je, da namerava razviti, prilagoditi, vključiti, nadgraditi in preveriti več različnih tehnologij in operativnih načrtov z namenom, da se razvijejo novi pristopi za zaščito obstoječe in prihodnje evropske električne kritične infrastrukture. Obvladovanje kibernetskih-fizičnih-socialnih groženj temelji na a) novih zaščitnih konceptih za oceno življenjskega cikla, zagotavljanja odpornosti in izvedbe ukrepov obnavljanja delovanja, ki ponujajo "varnost pri načrtovanju" in b) sistemih za zaznavanje groženj ter upravljanje s tveganji v primeru incidentnih situacij.

Še več projekt DEFENDER bo vzpostavil mehanizme za dvigovanje varnostne kulture, ki bo zagotavljal izmenjevanje občutljivih informacij med usposobljenimi zaposlenimi in predstavniki širše družbene skupnosti v primerih, ko bi se le ti pojavljali v vlogi odgovornih posameznikov in bi opozarjali na določena tveganja.

ICS Ljubljana ima v okviru projekta pomembno vlogo, predvsem na področju opredelitve in ocenjevanja tveganj evropski kritični infrastrukturi.

Defender logo