Vodja SI-CERTA gost drugega majskega srečanja članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

19. maj 2020

Novice za člane SKZV+

Spoštovani, v torek 19. maja 2020 smo na srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti, ki je tudi tokrat zaradi razmer v Sloveniji potekalo preko spletne platforme, gostili g. Gorazda Božiča, vodjo SI-CERT-a.

Na začetku srečanja se je g. Božič zahvalil za prejeto nagrado Slovenian Grand Security Award, ki jo podeljuje Institut za korporativne varnostne študije skupaj z Slovenskim združenjem korporativne varnosti. SI-CERT je prejel nagrado v kategoriji »najboljši prispevek s področja varnosti« za projekt »Varni na internetu«. Več o prejemnikih si lahko preberete na tej povezavi - nagrajenci 2020.

Vsebina tokratnega pogovora je tekla o izzivih zagotavljanja informacijske varnosti in novih trendih na področju pojavljanja groženj. Čas epidemije je prinesel povečan obseg dela od doma. To je na področju varnostnih tveganj prineslo novo dimenzijo ter od nas zahteva dodatne ukrepe. Analize trendov in odzivi SI-CERT vsekakor predstavljajo koristne informacije za nadaljnje načrtovanje ukrepov zagotavljanja kibernetske varnosti. Še posebej gre izpostaviti opisane primere različnih napadov in priporočila, ki jih na tem področju SI-CERT redno objavlja na svojih spletni strani (povezava).

V razpravi so s konstruktivnimi vprašanji in mnenji sodelovali tudi prisotni člani, ki so se tudi tokrat zbrali v lepem številu. Za konec srečanja je predsednik združenja dr. Denis Čaleta povabil vse na naslednje srečanje, ki bo v začetku junija. Novica bo objavljena na članski spletni strani, kjer si lahko ogledate tudi utrinke iz naših preteklih srečanj – povezava »NOVICE ZA ČLANE«.