Vabilo na novembrsko srečanje članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

02. november 2020

Novice za člane SKZV

Spoštovani člani, v sredo 11.11.2020 od 13:00 do 14:30 ure vas vabimo na novembrsko srečanje. Tudi tokrat bo srečanje zaradi razmer potekalo preko spletne platforme.

Tokrat bomo organizirali okroglo mizo z naslovom »Kako zagotoviti vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnega vstopa v naše organizacije - izzivi na področju merjenja temperature?«. Dogodek bo moderiral mag. Miran Vršec, Institut za korporativne varnostne študije.

Gostje spletne okrogle mize:

 • g. Andrej MASLO – direktor Korporativne varnosti in nadzora, POŠTA Slovenije (potrjen)
 • ga. Polona ŠTREKELJ, nadzornica za varovanje osebnih podatkov, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (potrjena)
 • mag. Marko POTOKAR – vodja varnosti, NOVARTIS (vabljen)
 • g. Gašper PINTARIČ – izvršni direktor ŠPICA INTERNATIONAL (potrjen)
 • g. Aleš POLAJNKO – direktor TEND d.o.o. (potrjen)

Vsebina okrogle mize

Negativni vplivi, ki jih ima na naše organizacije širjenje COVID-19 ne pojenja. Še več, ponovno smo v fazi resnega širjenja omenjenih okužb, kar ima za posledico zaostritev varnostnih ukrepov. Vlada RS skupaj z Nacionalnim institutom za javno zdravje (NIJZ) sproti prilagaja ukrepe, s katerimi poskuša, v čim večjem obsegu, zamejiti širjenje omenjenega virusa. V organizacijah smo postavljeni pred resne izzive, kako zagotavljati, da bodo naši zaposleni ostali zdravi, ter da bomo zagotovili neprekinjeno delovanje poslovnih in drugih procesov. Še posebej je ta neprekinjenost delovanja pomembna za organizacije, ki so ključne za delovanje širše družbene skupnosti (kritična infrastruktura, izvajalci bistvenih storitev in drugi). Eden izmed ukrepov je bil tudi, da z merjenjem temperature vsem, ki vstopajo v naše organizacije zagotavljamo tisto osnovno podlago, za preprečevanje vstopanja obolelih oseb in nadaljnjo možnost širitve okužbe znotraj organizacijskih okolij. Pri implementaciji tega ukrepa je prišlo do nekaj ključnih izzivov, ki bi jih lahko združili v ustavno-pravne, organizacijske in tehnične. O tem se želimo z našimi gosti pogovoriti in skozi odprto razpravo pomagati osvetliti navedeni problem, ter tako udeležencem pomagati s prenosom dobrih praks in dodatnih usmeritev.

Pogovor bo posebej usmerjen v težiščne izzive:

 • Kaj lahko odgovorni na državnem nivoju naredijo, da bodo ukrepi, ki jih sprejemajo dovolj jasni in predvsem izvedljivi?
 • Kako v organizacijah vzpostaviti izvajanje tega zahtevnega ukrepa merjenja temperature vsem, ki vstopajo v naše organizacije?
 • Katere so tisti dejavniki, ki jih je potrebno s stališča poseganja v zasebnost imeti posebno v obziru?
 • Kako prepričati zaposlene, da so ukrepi, ki jih v organizaciji izvajamo predvsem namenjeni varovanju njihovega zdravja in neprekinjenosti delovanja organizacij in s tem posledično ohranitev njihovih delovnih mest?
 • Kakšne dobre prakse poznamo, ki nam lahko na tehničnem področju pripomorejo k učinkovitem nadzoru vstopanja v prostore organizacije in tekoče registracije vstopov in izstopov?
 • Kje je ustrezna podlaga, da se prepreči vstop v organizacijo tistim, ki namerno ne želijo upoštevati predpisanih varnostnih ukrepov?

Prosim, da svojo prisotnost (oz. odsotnost) na dogodku javite najkasneje do 10. novembra 2020 na elektronski naslov zdruzenje@ics-institut.si ali tel. (0)5 905 43 00. Vse informacije vezane z navodili za prijavo v sejo srečanja vam posredujemo na podlagi vaše potrditve udeležbe na srečanju.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami!