Vabilo na dogodek »European Cluster for Securing Critical Infrastructures (ECSCI) Workshop« o zaščiti kritične infrastrukture

Predstavnik ICS-Ljubljana bo sodeloval na dogodku, kjer bodo med drugimi predstavljene dobre prakse evropskih projektov DEFENDER in INFRASTRESS.

11. junij 2020

Novice za člane SKZV

Spoštovani člani, vabimo vas na mednarodni dogodek »European Cluster for Securing Critical Infrastructures (ECSCI) workshop«, ki se bo zgodil 24. in 25. junija 2020 in bo organiziran kot spletna video konferenca.

Dogodek je tematsko namenjen zaščiti evropske kritične infrastrukture. Na tej delavnici bodo predstavljeni različni pristopi integrirane (t.i. kibernetske in fizične) varnosti v sedmih industrijskih sektorjih, kot so finance, zdravstvo, energija, komunikacije v zračnem prometu, plin in voda. Različni projekti grozda ECSCI bodo razpravljali o posebnostih zaščite kritične infrastrukture v vsakem od teh sektorjev, ki bodo predstavili njihove rezultate, razpravljali o tehničnih, etičnih in družbenih vidikih ter osnovnih tehnologijah.

Zlasti bodo predstavljene nove tehnike za integrirano varnostno modeliranje, varnost IoT, umetna inteligenca za zavarovanje kritične infrastrukture, porazdeljene glavne knjige za izmenjavo varnostnih informacij in povečana avtomatizacija za odkrivanje, preprečevanje in ublažitev ukrepov.

INFRASTRESS

V okviru programa bosta predstavljena projekta DEFENDER in INFRASTRESS v katerih sodeluje tudi Institut za korporativne varnostne študije. Predstavnik ICS Ljubljana, Dr. Čaleta Denis pa bo sodeloval v diskusiji na temo »Could standardization break the silos approach in Critical Infrastructure Protection?«

DEFENDER

Sodelovanje na dogodku je za člane Slovenskega združenja korporativne varnosti brezplačno, vabljeni k prijavi. Več o samem dogodku in prijavi si lahko preberete na tej povezavi - https://www.finsec-project.eu/....