V organizaciji ICS potekal zelo odmeven nacionalni posvet povezan z obvladovanjem tveganj s pomočjo video-nadzornih sistemov

20. september 2012

V organizaciji Instituta za korporativne varnostne študije se je zaključil še en zelo odmeven in aktualen nacionalni posvet na temo "Novi trendi in izzivi na področju obvladovanja tveganj s pomočjo video-nadzornih sistemov". Aktualnost problematike je dokazovala tudi številna udeležba iz organizacij javnega in zasebnega okolja.

V uvodu je udeležence pozdravil dr. Denis Čaleta, predsednik organizacijskega odbora in jim v kratkem predstavil novo revijo z naslovom "Korporativna varnost", ki na strokovnem področju opredstavlja zelo pomemben mejnik za doseganje večje prepoznavnosti korporativne varnosti, kot orodja strateškega managementa za celovitejše obvladovanje tveganj. Prva številka je bila razdeljena tudi vsem udeležencem posveta.

V nadaljevanju je g. Sergej Pičulin, predstavnik podjetij VidiCore in RIVA, ki je bil skupaj s podjetjem Loop, generalni sponzor posveta, nagovoril in pozdravil udeležence posveta.

V vsebinsko zaokroženem programu so vabljeni predavatelji podali ustrezne informacije, nova znanja, dobro prakso in izkušnje, ki bodo vsem udeležencem v veliko oporo pri učinkovitejšem načrtovanju in uvajanju videonadzornih sistemov v svojih organizacijskih okoljih.

Doc. dr. Denis Čaleta je v svojem predavanju z naslovom "Celovit pristop k obvladovanju varnostnih tveganj - vloga tehničnih sistemov varovanja - dileme in izzivi" predstavtil osnovne dileme in potrebne korake za učinkovito uporabo in načrtovanje uvajanja tehničnih sistemov varovanja in njihovo vlogo v sistemu zagotavljanja varnosti v organizacijah. V nadaljevanju je g. Tomaž Topole iz podjetja Projekting, d.o.o. izvedel predavanje z naslovom "Pomen upoštevanja celovitih varnostnih rešitev v procesu projektiranja novih ali obnovo starih objektov - vpliv na kasnejšo učinkovitost video-nadzornih sistemov". Tematika se je vsebinsko nadgradila s uvodnim predavanjem in je predvsem opozorila na pomen ustreznega načrtovanja in projektiranja uvedbe novih sistemov, kot pomembnega dela celovite projektne zasnove obnove ali izgradnje novih objektov. Posvet se je nadaljeval s glavno predstavitvijo "Novih trendov in dobrih praks na področju videonadzornih IP kamer z integralno video analitiko", ki sta ga izvedla predstavnika podjetja VidiCore g. Christof Kraka in g. Segej Pičulin. V svojem informativnem predavanju sta teoretično in tudi praktično pokazala zadnja spoznanja iz obravnavanega področja. Praktične rešitve in tehnološka dognanja so si udeleženci lahko podrobneje ogledali ob odmoru na manjšem razstavnem prostoru. Nacionalni posvet je s svojim predavanjem zaključil mag. Marko Potokar, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov iz Urada informacijskega pooblaščenca. V svojem predavanju z naslovom "Dileme učinkovitega videonadzora in varovanje zasebnosti" je skozi zakonske zahteve predstavil realne probleme v različnih organizacijskih sredinah, predvsem na relaciji uveljavljanja zakonskih zahtev s tega področja.

Dodano verdnost so posvetu prinesli tudi udeleženci, ko so s svojimi vprašanji in razpravo obogatili vsebinsko razpravo vezano na posamezne onbravnavane probleme.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je nacionalni strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi udeležba na posvetu in zadovoljstvo udeležencev ob koncu dogodka.

 • Sept1

  naprej

 • Sept6

  nazaj

  naprej

 • Sept7

  nazaj

  naprej

 • Sept8

  nazaj

  naprej

 • Sept10

  nazaj

  naprej

 • Sept11

  nazaj

  naprej

 • Sept12

  nazaj

  naprej

 • Sept13

  nazaj

  naprej

 • Sept14

  nazaj

  naprej

 • Sept15

  nazaj

  naprej

 • Sept16

  nazaj

  naprej

 • Sept17

  nazaj