V okviru mednarodne konference »Dnevi korporativne varnosti« potekala odmevna okrogla miza z vodilnimi managerji slovenskih podjetij

24. marec 2015

V okviru mednarodne konference, ki je potekala v organizaciji Instituta za korporativno varnostne študije, ICS-Ljubljana v času 18-19. marca 2015 v Ljubljani, je bila izvedena tudi odmevna okrogla miza na temo »Korporativna varnost kot orodje v rokah strateškega managementa«. Vodilni managerji slovenskih podjetij, ki so sodelovali so bili dr. Franc Željko Županič, direktor Kontrole zračnega prometa Slovenije, mag. Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, dr. Iztok Podbregar član uprave Aerodroma Ljubljana in g. Igor Loborec, član vodstva ELES. Na okrogli mizi sta sodelovala tudi dr. Dragan Trivan podpredsednik Gospodarske zbornice Beograd in dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti. V razpravo pa se je aktivno vključil tudi g. Zlatko Lazarevič, poslovni direktor Interne klinike UKC. Okroglo mizo je vodila ga. Katja Fašink iz GEA Collega-Fakultete za podjetništvo.

V zelo dinamični razpravi so vsi razpravljavci poudarili pomen razvoja korporativne varnosti, ki je eden od ključnih orodij in dejavnikov, katerega ima strateški management na voljo za učinkovito obvladovanje tveganj. Dinamično varnostno okolje pred poslovanje organizacij postavlja vedno bolj kompleksna tveganja in grožnje, ki lahko resno ogrozijo poslovanje naših organizacij. To pa je jasen signal, da tudi strateški management prepoznava potrebo po učinkovitem delovanju korporativne varnosti, kot pomembnega predpogoja za varno delovanje organizacij v tem kompleksnem varnostnem in dinamičnem okolju. Korporativna varnost presega samo fizično in tehnično varnost, temveč je neposredno povezana z zagotavljanjem risk managementa v okviru neprekinjenega delovanja, informacijske varnosti, varovanja poslovnih skrivnosti in varnosti zaposlenih. Zaradi navedenega je potreba po sistemskem obvladovanju teh groženj še toliko bolj pomembna in je neposredno povezana tudi s poslovno uspešnostjo podjetij. Korporativna varnost se vedno bolj razvija v profesijo, ki ima pomembno mesto v družbi. Zavedanje o pomenu obvladovanja tveganj se med slovenskimi managerji počasi vendar nezadržno dviguje. Kvaliteta strokovnjakov, ki delujejo na področju korporativne varnosti pa bo tisti predpogoj, ki bo omogočil še hitrejšo organizacijsko umeščenost v slovenska podjetja. Izobraževanje je ključen dejavnik za učinkovito izvajanje korporativne varnosti in ne nazadnje ustrezne stopnje varnostne kulture v organizaciji. Vsi so se strinjali, da je interdisciplinarno podiplomsko izobraževanje, ki poteka na GEA College-Fakulteti za podjetništvo na področju managementa korporativne varnosti nujen predpogoj za kvalitetne kadre, ki bodo sposobni učinkovito opravljati svoje naloge v organizacijah.

 • DSC 1138

  naprej

 • DSC 1146

  nazaj

  naprej

 • DSC 1149

  nazaj

  naprej

 • DSC 1152

  nazaj

  naprej

 • DSC 1158

  nazaj

  naprej

 • DSC 1163

  nazaj

  naprej

 • DSC 1166

  nazaj

  naprej

 • DSC 1167

  nazaj

  naprej

 • DSC 1174

  nazaj

  naprej

 • DSC 1181

  nazaj