V javni razpravi se nahaja predlog Uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev

26. februar 2019

Ministrstvo za javno upravo je v javno razpravo posedoval predlog Uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev. Vse člane Slovenskega združenja korporativne varnosti pozivamo, da predlog uredbe pregledajo in podajo svoja razmišljanja in predloge za izboljšanje dokumenta. Še posebej v tem okvru prosimo za pozornost vse upravljalce kritične infrasrukture. Nujno je potrebno zagotoviti, da se dokumenti, ki urejajo ta pomembna področja in se nanašajo na zaščto kritične infrasrukture ter informacjske varnosti, ne podvajajo oz. niso v metodološkem nasprotju.

Osnutek dokumenta je dostopen na naslednji povezavi