V Državnem svetu Republike Slovenije končan izredno odmeven nacionalni posvet s področja kibernetske varnosti

01. oktober 2014

V so-organizaciji ICS-Ljubljana, Državnega sveta Republike Slovenije, Urada za varovanje tajnih podatkov in Nacionalnega odzivnega centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij (SI-CERT) se je zaključil izredno odmeven nacionalni posvet na temo "Kibernetska varnost imperativ in pogoj za zagotavljanje nacionalne varnosti". Aktualnost obravnavane teme je potrdila tudi povsem polna dvorana, kjer se je zbralo čez 120 udeležencev.

Na otvoritvi nacionalnega posveta je potekala tudi krajša slovesnost, kjer so bili v Slovensko združenje korporativne varnosti uradno sprejeti novi člani. V korporativno članstvo združenja so bili sprejeti g. Matjaž Peklaj, Kontrola zračnega prometa Slovenije, mag. Andrej Tomšič, Urad informacijske pooblaščenke ter v redno članstvo dr. Brane Bertoncelj, mag. Tomaž Jeretina, mag. Sašo Rakovec, in g. Mirko Šimenko.

V nadaljevanju so cenjeni predavatelji v svojih predavanjih z različnih zornih kotov osvetlili problematiko kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji in podali ustrezne informacije o nastajanju nacionalne strategije s področja kibernetske varnosti, ki se trenutno nahaja v javni razpravi.

G. Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo je skozi temeljno opredelitev aktivnosti na področju uveljavljanju informacijske družbe nakazal mesto kibernetske varnosti. G. Boris Mohar, direktor UVTP je podal celovit pregled aktivnosti, ki jih na področju kibernetske varnosti izvajajo različne institucije in predstavil ter poudaril koordinativno vlogo urada v načrtovanem sistemskem ukvarjanju z obravnavano problematiko. G. Gorazd Božič, vodja SI-CERT je predstavil vlogo SI-CERT in skozi praktične primere izpostavil dobre prakse, ki nastajajo v procesu preprečevanja kibernetskih tveganj. G. Toni Kastelic, vodja Centra za računalniško preiskovanje na Upravi kriminalistične policije je predstavil grožnje računalniškega kriminala in preprečevanje kibernetskih tveganj s strani organov pregona. V nadaljevanju je dr. Vojko Podlogar, Ministrstvo za obrambo predstavil semantične in pravne vidike obravnave modernega fenomena, ki ga prinašajo kibernetska tveganja in jih še posebej povezal z vidiki obrambnega področja. V zaključku je g. Blaž Ivanc, mag., vodja ICS Centra za informacijsko varnost in raziskovalec IJS izpostavil nekaj ključnih ugotovitev in predlogov na področju zagotavljanja obvladovanja informacijskih tveganj v gospodarskem sektorju.

Skozi razpravo, ki jo je usmerjal dr. Denis Čaleta so svoja mnenja, izkušnje in poglede posredovali tudi udeleženci nacionalnega posveta. Vse pobude so bile zbrane in bodo posredovane izdelovalcem Nacionalne strategije o kibernetski varnosti, ki bodo lahko zadnja spoznanja uporabili za izboljšanje nastajajoče nacionalne strategije.

 • DSC 0050

  naprej

 • DSC 0058

  nazaj

  naprej

 • DSC 0061

  nazaj

  naprej

 • DSC 0064

  nazaj

  naprej

 • DSC 0069

  nazaj

  naprej

 • DSC 0075

  nazaj

  naprej

 • DSC 0078

  nazaj

  naprej

 • DSC 0080

  nazaj

  naprej

 • DSC 0085

  nazaj

  naprej

 • DSC 0087

  nazaj

  naprej

 • DSC 0090

  nazaj

  naprej

 • DSC 0094

  nazaj

  naprej

 • DSC 0099

  nazaj

  naprej

 • DSC 0103

  nazaj

  naprej

 • DSC 0109

  nazaj

  naprej

 • DSC 0121

  nazaj

  naprej

 • DSC 0122

  nazaj

  naprej

 • DSC 0128

  nazaj

  naprej

 • DSC 0136

  nazaj

  naprej

 • DSC 0139

  nazaj

  naprej

 • DSC 0143

  nazaj

  naprej

 • DSC 0148

  nazaj