Uspešno zaključena delavnica za naslovom "Varovanje osebnih podatkov - izzivi uporabe novih tehnologij"

23. april 2015

Varovanje osebnih podatkov in izzivi, ki jih na to področje prinašajo nove tehnologije predstavljajo izredno aktualno temo, kar je pokazala tudi množična udeležba na delavnici, ki smo jo iz navedene teme organizirali v Institutu za korporativne varnostne študije. Odličen predavatelj mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije je v svojem predavanju z veliko mero neposrednih primerov iz prakse zagotovil, da so udeleženci delavnice dobili veliko odgovorov na postavljena vprašanja in dileme. Na učinkovitost omenjene delavnice kaže tudi dejstvo izrednega sodelovanja udeležencev v delavnici z vprašanji, pobudami in ne nazadnje tudi dobrimi praksami, ki jih imajo vzpostavljene v njihovih organizacijskih enotah. Pametni video nadzorni sistemi, brezpilotna letala, biometrična sredstva so ene od tistih tehnologij, ki poleg pozitivnih učinkov predvsem na področju varnosti, prinašajo nekaj dilem in izzivov, ki se jim bo potrebno posvetiti v prihodnje tudi na področju varovanja osebnih podatkov in zasebnosti kot ene od pomembnih človekovih pravic.

Zaradi velikega zanimanja in omejenih mest za udeležbo bomo delavnico v jesenskem obdobju ponovili.

DSC 1289
DSC 1292