Uspešno zaključena delavnica z nazivom Varovanje osebnih podatkov – osnove in prihodnost varstva osebnih podatkov v EU

25. april 2016

Varovanje osebnih podatkov in izzivi, ki jih na to področje prinašajo nove tehnologije predstavljajo izredno aktualno temo, kar je pokazala tudi udeležba na delavnici, ki smo jo na Institutu za korporativne varnostne študije. Odličen predavatelj mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije je v svojem predavanju z veliko mero neposrednih primerov iz prakse zagotovil, da so udeleženci delavnice dobili veliko odgovorov na postavljena vprašanja in dileme. Na učinkovitost omenjene delavnice kaže tudi dejstvo izrednega sodelovanja udeležencev v delavnici z vprašanji, pobudami in ne nazadnje tudi dobrimi praksami, ki jih imajo vzpostavljene v njihovih organizacijskih enotah.

Ker je Evropska komisija izdala nove smernice varstva osebnih podatkov v EU, smo lahko iz prve roke slišali, kaj tako prinašajo reforma zakonodajnega okvira varstva osebnih podatkov v EU, novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), glavne spremembe in kako bo sprejem GDPR vplival na poslovanje podjetij znotraj Slovenije in v EU.

Zaradi aktualnosti obravnavane tematike bomo delavnico v jesenskem obdobju ponovili.

 • Dsc 0902

  naprej

 • Dsc 0903

  nazaj

  naprej

 • Dsc 0905

  nazaj

  naprej

 • Dsc 0907

  nazaj