Uspešno zaključen posvet Nadzor na delovnem mestu

29. september 2017

Z uvodnim nagovorom je dogodek odprla ga. Monika Zalokar, predstavnica Planeta GV ter predala besedo moderatorju dogodka izr. prof. dr. Denisu Čaleti, predsedniku sveta ICS Ljubljana. Le ta je izpostavil pomembnost takih letnih dogodkov in napovedal zanimive vsebine, ki smo jih lahko slišali v nadaljevanju.

Vsebinsko je posvet z odličnim predavanjem odprl dr. Brane Bertoncelj, ki nam je podal celostni oz širok pogled na problematiko nadzora nad zaposlenimi. Nadaljeval je g. Nejc Sekula, kadrovski manager, ki nam je predstavil, kako lahko učinkovit kadrovski postopek zmanjša kasnejša tveganja vezana na ključne kadre v podjetju. Pravni vidike pri disciplinski obravnavi zaposlenih, sodno in nadzorno prakso nam je predstavila mag. Urška Gliha Škrjanec, odvetnica specializirana za področje delovnega prava.

V drugem delu sta predstavnika podjetja Tibopo, Andrej in Boštjan Podvršič, predstavila nagrajen start up projekt MDrive. V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko so razvili napredni tehnološki sistem, ki omogoča nadzor dvoročnega upravljanja z vozili. Nato je v dinamični predstavitvi mag. Marko Potokar pokazal vrste možnega nasilja na delovnem mestu in kakšni so vzvodi nadzornih mehanizmov v organizacijah. V zadnjem predavanju drugega dela nam je g. Jan Makoter iz podjetja Špica International predstavil primere dobrih praks na področju kontrole delovnega časa s pomočjo aplikacije, ki spremlja dejansko učinkovitost delavcev.

Po kosilu smo lahko slišali s strani predstavnika Detektivske zbornice Slovenije, g. Tiborja Tanjška, kakšno vlogo imajo detektivi pri nadzoru zaposlenih in primere zlorab bolniških odsotnosti. Zadnja dva predavanja je predstavil mag. Matjaž Drev, državni nadzornik Informacijskega pooblaščenca RS. Seznanil nas je z najpogostejšimi kršitvami varstva osebnih podatkov in pa z zelo aktualno vsebino, zahtevo nove »Uredbe« (GDPR) glede dolžnosti obveščanja posameznikov o hujših kršitvah varstva osebnih podatkov.

Vsak od treh sklopov predavanj se je zaključil z vprašanji poslušalcev, v katerih so izpostavili določene vsebine oz. težave s katerimi se spopadajo v svojih organizacijskih okoljih, na katere so predavatelji po svojih močeh podali prave odgovore.

V zaključku je moderator dogodka izr. prof. dr. Čaleta poudaril pomembnost takih strokovnih srečanj in izpostavil Slovensko združenje korporativne varnosti, kot primer dobre prakse, v katerem lahko člani izmenjujejo strokovna mnenja in skupaj rešujejo težave s katerimi se srečujejo v svojih delovnih okoljih. Hkrati je povabil vse prisotne k ponovni udeležbi na ta vsakoletni dogodek, ki bo septembra 2018.

 • DSC 0120

  naprej

 • DSC 0134

  nazaj

  naprej

 • DSC 0135

  nazaj

  naprej

 • DSC 0142

  nazaj

  naprej

 • DSC 0143

  nazaj

  naprej

 • DSC 0149

  nazaj

  naprej

 • DSC 0163

  nazaj

  naprej

 • DSC 0164

  nazaj

  naprej

 • DSC 0166

  nazaj

  naprej

 • DSC 0169

  nazaj

  naprej

 • DSC 0171

  nazaj

  naprej

 • DSC 0173

  nazaj

  naprej

 • DSC 0175

  nazaj

  naprej

 • DSC 0179

  nazaj

  naprej

 • DSC 0183

  nazaj

  naprej

 • DSC 0184

  nazaj

  naprej

 • DSC 188

  nazaj

  naprej

 • DSC 0189

  nazaj

  naprej

 • DSC 0195

  nazaj

  naprej

 • DSC 0205

  nazaj

  naprej

 • DSC 0212

  nazaj

  naprej

 • DSC 0213

  nazaj

  naprej

 • DSC 0214

  nazaj

  naprej

 • DSC 0218

  nazaj

  naprej

 • DSC 0229

  nazaj

  naprej

 • DSC 0231

  nazaj

  naprej

 • DSC 0235

  nazaj

  naprej

 • DSC 1027

  nazaj

  naprej

 • DSC 1028

  nazaj

  naprej

 • DSC 1029

  nazaj