Uspešno zaključen posvet Nadzor na delovnem mestu

20. november 2016

V četrtek 17. novembra 2016 se je na Bledu odvil posvet z naslovom Nadzor na delovnem mestu v organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije(ICS Ljubljana) in Planeta GV. Številčna udeležba na posvetu je pokazala, da je vsebina vsekakor zelo aktualna. Posvet nam je obetal odgovore na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike nadzora na delovnem mestu.

Nadzor_-_Kopija

Z uvodnim nagovorom je dogodek odprl Peter Ribarič, direktor Planeta GV in poudaril pomembnost izbranih tematik. Besedo je nato v imenu ICS Ljubljana prevzel izr. prof. dr. Denis Čaleta in z uvodnim predavanjem z naslovom »Nadzor nad zaposlenimi – mit uspešne organizacije ali realnost« dodobra ogrel poslušalce ter dal dobra izhodišča za nadaljnja predavanja.

V prvem delu posveta smo tako lahko poslušali g. Tilna Praha, direktorja kadrovske agencije Kariera d.o.o., ki nam je predstavil, kako lahko učinkovit kadrovski postopek zmanjša kasnejša tveganja vezana na ključne kadre v podjetju. Pravni vidike pri disciplinski obravnavi zaposlenih, sodna in nadzorna praksa nam je predstavila mag. Klavdija Erjavec, odvetnica specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti.

V drugem delu nas je mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke RS seznanil z novostmi, ki jih prinaša nova uredba EU o varstvu osebnih podatkov. Mag. Matjaž Drev, z istega urada pa je predstavil tematiko, ki je bila vezana na uporabo zasebnih informacijsko-komunikacijskih naprav (BYOD) v delovnem okolju. V zadnjem predavanju drugega dela nam je v dinamični predstavitvi mag. Marko Potokar pokazal dopustnost uporabe različnih oblik tehničnega nadzora, kot so videonadzor, biometrične kontrole dostopa in GPS sledenje.

V zadnjem delu smo lahko slišali, kako lahko vršimo nadzor nad pogodbenimi sodelavci in outsourcing storitvami, tematiko pa je predstavil mag. Miran Vršec, ICS-Ljubljana. V predavanju »Dileme dopustnosti uporabe socialnih omrežij na delovnem mestu in nadzor službene e-pošte« nam je mag. Matjaž Drev iz Urad Informacijskega pooblaščenca na zelo zanimiv način prikazal različne možnosti obvladovanja tega področja. Zadnje predavanje je pripadlo mag. Vera Aljančič Falež, pomočnica predsednika uprave Mercator d.d., ki je predstavila ekonomske vidike učinkovitega obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo zaposleni skozi primer podjetja v katerem deluje.

Vsak od treh sklopov predavanj se je zaključil z vprašanji poslušalcev, v katerih so izpostavili določene vsebine oz. težave s katerimi se spopadajo v svojih organizacijskih okoljih, na katere so predavatelji po svojih močeh podali prave odgovore.

V zaključku je moderator dogodka izr. prof. dr. Čaleta poudaril pomembnost takih strokovnih srečanj in izpostavil Slovensko združenje korporativne varnosti, kot primer dobre prakse, v katerem lahko člani izmenjujejo strokovna mnenja in skupaj rešujejo težave s katerimi se srečujejo v svojih delovnih okoljih.

 • DSC 0066

  naprej

 • DSC 0076

  nazaj

  naprej

 • DSC 0084

  nazaj

  naprej

 • DSC 0085

  nazaj

  naprej

 • DSC 0088

  nazaj

  naprej

 • DSC 0112

  nazaj

  naprej

 • DSC 0116

  nazaj

  naprej

 • DSC 0121

  nazaj

  naprej

 • DSC 0123

  nazaj

  naprej

 • DSC 0133

  nazaj

  naprej

 • DSC 0145

  nazaj

  naprej

 • DSC 0159

  nazaj

  naprej

 • DSC 0162

  nazaj

  naprej

 • DSC 0174

  nazaj

  naprej

 • DSC 0199

  nazaj

  naprej

 • DSC 0201

  nazaj