Uspešno zaključen nacionalni posvet v Džavnem svetu Republike Slovenije

10. september 2011

Inštitut za korporativne varnostne študije je v soorganizaciji z Državnim svetom Republike Slovenije zelo uspešno izvedel nacionalni posvet na temo »Terorizem in družba 10 let po terorističnih napadih na ZDA – kako uspešni smo pri njegovem preprečevanju?«. Aktualnost izbrane tematike potrjuje tudi zelo velika udeležba poslušalcev, ki so aktivno sodelovali v razpravah in s tem na posvetu prispevali k dodani vrednosti izmenjave različnih pogledov.

Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena 10. obletnici terorističnih napadov na ZDA, ki so sprožili t.i. vojno proti terorizmu, katera je v globalnem varnostnem okolju povzročila velike spremembe. Ob tem prelomnem dogodku se nam postavlja cela vrsta dilem na katere ne najdemo odgovora in sicer ali smo sedaj res bolj varni pred grožnjami terorizma, kot smo bili pred desetletjem, kakšne vplive je imela vojna proti terorizmu na procese varovanja človekovih pravic, smo se sploh dotaknili osnovnih problemov, ki potencirajo terorizem, kako bosta vplivali vojni v Iraku in Afganistanu na razvoj globalnega varnostnega okolja v prihodnosti. Nedavni teroristični napadi na Norveškem so pokazali, da je Evropa vedno bolj obremenjena tudi z drugimi vrstami terorizma, ki ga še potencira globalna ekonomska kriza, kriza vrednot in identitete. Slovenija je del te mednarodne skupnosti, zato grožnjam povezanih s terorizmom ne moremo ubežati.

Posvet so s svojimi nagovori odprli doc. dr. Denis Čaleta, predsednik organizacijskega odbora, mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega Sveta in g. Miran Potrč, podpredsednik Državnega zbora. Pred vsebinskim pričetkom nacionalnega posveta je bila izvedena krajša slovesnost, kjer so bili v Slovensko združenje za korporativno varnost sprejeti novi člani in sicer g. Rok Novak, g. Damjan Razinger, g. Igor Loborec, g. Robert Brumnik in g. Rok Škrbinc. Predsednik združenja dr. Denis Čaleta jim je zaželel dobrodošlico ob poudarku temeljnega poslanstva združenja, ki se odraža skozi izreke združenja in sicer "Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha" in "Ab uno bisce omnes (po enem spoznaj vse)".

V nadaljevanju so vabljeni predavatelji vsak iz svojega zornega kota predstavili poglede in dileme obravnavane tematike povezane s pojavljanjem terorističnih groženj. Doc. dr. Denis Čaleta se je v svojem predavanju dotaknil ocene uspešnosti procesov zoperstavljanja terorizmu v mednarodnem okolju 10 let po terorističnih napadih na ZDA. V nadaljevanju je doc. dr. Jernej Letnar Černič podrobneje predstavil procese in problematiko povezano z varstvom temeljnih človekovih pravic v vojni zoper terorizem. Izr. prof. dr. Jaka Vadnjal je poglobljeno ocenil ekonomske posledice »vojne proti terorizmu« in njen vpliv na mednarodno gospodarsko okolje. Smo v dobi informacijske družbe, zato je bil pogled, ki ga je na razvoj informacijske družbe in grožnje terorizma podal doc. dr. Uroš Svete nujno potreben za osvetlitev celotne slike obravnavanega problema. V zaključku je g. Boštjan Videmšek z udeleženci podelil svoje poglede iz perspektive »vojn proti terorizmu« v Iraku in Afganistanu ter posledice za svet in Slovenijo. Ob tem velja omeniti nedavni izid njegove nove knjige z naslovom "Vojna terorja", kjer se v celoti dotika obravnavane problematike z očmi vojnega dopisnika.

Izvedeni nacionalni posvet je z vsemi odzivi in udeležbo cenjenih gostov iz različnih družbenih okolij ponovno dokazal, da se v Inštitutu za korporativne varnostne študje lotevajo najbolj aktualnih vsebin. S tem v družbeno okolje vnašajo dodano vrednost in poglede, ki prestopijo ozke okvirje sedanjosti.

 • 2011sept 013

  naprej

 • 2011sept 014

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 019

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 021

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 023

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 027

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 029

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 030

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 031

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 033

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 036

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 039

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 043

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 049

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 052

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 054

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 061

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 064

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 067

  nazaj

  naprej

 • 2011sept 070

  nazaj