Uspešno se je končal nacionalni posvet z zelo aktualno vsebino outsourcinga

18. april 2012

V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS je bil 17. aprila 2012 v konferenčni dvorani M Hotela v Ljubljani izveden nacionalni strokovni posvet z naslovom »Obvladovanje tveganj outsourcingan pri upravljanju poslovnih procesov«.

Tokratna rdeča nit srečanja je bila namenjena problematiki obvladovanja tveganj, ki so povezana s prenosom določenih poslovnih procesov na zunanje izvajalce.

Strokovni posvet sta s svojimi nagovori odprla doc. dr. Denis Čaleta, vodja organizacijskega odbora in mag. Miran Vršec, direktor ICS, Ljubljana.

V uvodnem predavanju je doc. dr. Milan Vršec, predstavil temo z naslovom "Obvladovanje tveganj v strateškem poslovnem okolju". S svojim predavanjem je podal celovit pogled na strateški pristop, ki je nujno potreben za ustrezno obvladovanje tveganj v organizacijskem okolju. Predavanje je nadaljeval doc. dr. Denis Čaleta, ki je predstavil tematiko povezano z Obvladovanjem ključnih informacij organizacije. V predavanju nas je popeljal skozi pozitivne in negativne učinke outsourcinga in tveganja, ki jih le ta proces prinaša za obvladovanje ključnih informacij.

Naslednje predavanje z naslovom "Zunanji izvajalci na področju izvajanja kadrovskih procesov organizacije - dileme in izzivi varovanja osebnih podatkov" je izvedel mag. Marko Potokar iz Urada informacijskega pooblaščenca. Varovanje osebnih podatkov v zadnjem obdobju postaja vedno pomembnejši proces, ki pa ima v fazi svojega uveljavljanja zaradi napredka tehnologije veliko dilem in izzivov ter odprtih vprašanj. Na pomemben del le teh je mag. Potokar v svojem predavanju podal ustrezne odgovore. V nadaljevanju nam je doc. dr. Boštjan Aver iz Fakultete za podjetništvo/GEA College predstavil predavanje na vedno aktualno temo "Outsourcing in stroškovna učinkovitost poslovne organizacije". Podrobno je udeležence seznanil z novimi spoznanji in dobrimi praksami na področju stroškovne učinkovitosti obravnavanih procesov. Zadnje pomembno predavanje na posvetu je pripadlo mag. Miranu Vršcu. V svojem nastopu se je posvetil pomembni tematiki vezani na "Dobre prakse in nove modele izbire zunanjih izvajalcev za izvajanje outsourcinga". Ponudil je tudi nekaj ključnih ugotovitev in dobrih praks do katerih je ICS prišel preko procesa izvajanja raziskav in projektov v organizacijskem okolju javnega in zasebnega področja.

Dodana vrednost srečanja se je odrazila tudi skozi aktivno sodelovanje ostalih udeležencev nacionalnega strokovnega posveta, ki so prihajali iz različnih okolij najpomembnejših organizacijskih sredin javnega in zasebnega okolja. Z izpostavljanjem svojih dilem in problemov iz prakse so pridobili ustrezne odgovore in znanja za učinkovitejše upravljanje s procesi prenašanja določenih dejavnosti na zunanje izvajalce.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je nacionalni strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi udeležba na posvetu.

Dsc 0040
Dsc 0047
Dsc 0050
Dsc 0053
Dsc 0054
Dsc 0057
Dsc 0062
Dsc 0065