Uspešno je bila izvedena spletna delavnica o čezmejnem sodelovanju EU projekta SUNRISE

13. junij 2023

Uspešno je bilo izvedeno vseevropsko srečanje z zainteresiranimi stranmi CIS projekta EU SUNRISE (Strategije in tehnologije za združeno in odporno kritično infrastrukturo in vitalne storitve v Evropi, ki jo je prizadela pandemija). Delavnica je potekala prek spleta, organiziral pa jo je Inštitut za korporativne varnostne študije - ICS Ljubljana. Organiziral, vodil in moderiral jo je ICS ob podpori podjetij ATS, INS, UPM, HB in XLB kot partnerjev SUNRISE. Na delavnici so bili prisotni partnerji projekta SUNRISE in povabljeni partnerji s 44 udeleženci iz 13 držav.

Po pozdravnem nagovoru ICS in predstavitvi projekta SUNRISE s strani ATS/koordinatorja projekta so sledile predstavitve 1. slovenske nacionalne delavnice z deležniki kritične infrastrukture s strani ICS, nato sta UPM in INS predstavila rezultate 1. nacionalnih delavnic v Španiji in Italiji.

Nato je bilo plenarno zasedanje razdeljeno na štiri virtualne mize/seje, razprave pa so vodili ICS, UPM in INS (ob podpori XLB, ATS, HB): Informacije, izkušnje in dobre prakse, zbrane v okviru 1. kroga nacionalnih delavnic s kritično infrastrukturo - nadaljevanje razprav, analiz in raziskav. Po medsebojni predstavitvi udeležencev je bil namen olajšati razprave, namenjene podpori sodelovanju na čezmejni ravni za izmenjavo dobrih praks, razpravo o skupnih vprašanjih in iskanje sredstev za medsebojno podporo v kriznih razmerah.

Metodologija - pet tem:

- Upravljanje neprekinjenega poslovanja,

- človeški viri,

- informacijske in komunikacijske tehnologije,

- Sodelovanje z drugimi akterji in

- komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.

Udeleženci so razpravljali o sodelovanju in medsebojnih povezavah med KI EU, pri čemer so delili svoje poglede na to področje.

Po zaključku virtualnih okroglih miz so moderatorji ICS, UPM in INS zbrali ključne ugotovitve in jih predstavili, na koncu pa je sledil razmislek in zaključek, s katerima se je končalo to produktivno vseevropsko srečanje z zainteresiranimi stranmi KIS.

Rezultati razprav bodo namenjeni razumevanju, kaj že obstaja v operativnem okolju na področju sodelovanja na čezmejni ravni, kaj še manjka in kako lahko to vrzel odpravimo. Zbrani prispevki bodo podprli razprave, analize in raziskave projekta EU SUNRISE v nacionalnem in mednarodnem okolju.

 • Sunrise WS1

  naprej

 • Sunrise WS1 2

  nazaj

  naprej

 • Sunrise WS1 3

  nazaj

  naprej

 • Sunrise WS1 4

  nazaj

  naprej

 • Sunrise WS1 5

  nazaj