Uspešno izvedena mednarodna konferenca s področja korporativne varnosti v Beogradu

02. december 2022

V organizaciji Srbske asociacije Managera korporativne bezbednosti (SAMKB) in mednarodne asociacije SE Eurpoe Corporate Security Association je bila v 1.12.2022 v Beogradu organizirana mednarodna konferenca s področja korporativne varnosti.

Na njej so aktivno sodelovali tudi predstavniki Instituta za korporativne varnostne študije, ki so s svojimi predstavitvami pomembno popestrili pripravljen vsebinski del konference. Dr. Denis Čaleta je kot predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti na otvoritvi pozdravil udeležence konference in jih kratko obvestil o pomembnih aktivnostih združenja. G. Aljoša Kandžič je predstavil projekt PRECINCT, dr. Milan Tarman pa projekt SUNRISE. Oba EU projekta sta bila deležna velikega zanimanja, saj so zaključki in dobre prakse posebej pomembne za aktivnosti na področju kritične infrastrukture in so tesno povezane tudi z izvajanjem strokovnih dejavnosti na področju korporativne varnosti.

 • BEOGRAD 2022 1

  naprej

 • BEOGRAD 2022 15

  nazaj

  naprej

 • BEOGRAD 2022 4

  nazaj

  naprej

 • BEOGRAD 2022 10

  nazaj

  naprej

 • BEOGRAD 2022 7

  nazaj

  naprej

 • BEOGRAD 2022 9

  nazaj