Uradni začetek delovanja "Living Lab Ljubljana" v projektu PRECINCT

Projekt PRECINCT je dvoletni projekt, v katerem sodeluje 40 mednarodnih organizacij, financira pa ga Evropska komisija. V projektu so predvideni 4 živi laboratoriji (Living Labs - LL), eden od njih pa je bil načrtovan v Ljubljani. Ljubljanski LL je uradno ugledal luč sveta v začetku junija, v devetem mesecu (M9) projekta.

01. junij 2022

Cilj projekta PRECINCT je razviti platformo za povezovanje različnih deležnikov medsebojno odvisnih kritičnih infrastruktur (KI) in reševalnih služb ter preučiti možne kaskadne učinke različnih varnostnih nepredvidenih dogodkov ali naravnih nesreč. Koordinator slovenskega dela konzorcija je Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS Ljubljana).

Ljubljana Living Lab (LL1) je večdimenzionalni laboratorij, ki vključuje deležnike iz državnega železniškega in mestnega avtobusnega prometa, električne energije (DSO), telekomunikacijske infrastrukture in Mestne občine Ljubljana. Tematsko se osredotoča na koordinacijski center za več informacijskih povezav za večje mestno prometno vozlišče.

Slovenski deležniki:

 • Slovenske železnice (SZ) ob podpori Prometnega inštituta (PI),
 • Telekom Slovenije (TS),
 • Elektro Ljubljana (EL),
 • Mestna občina Ljubljana (MOL), ki jo koordinira Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana,
 • Mestni avtobusni prevoznik Ljubljana (LPP) in
 • Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS).

Mednarodni deležniki - tehnični partnerji:

 • Inženiring Ingegneria Informatica (ENG),
 • Avstrijski tehnološki inštitut (AIT),
 • Research Driven Solutions (RDS),
 • University College Dublin (UCD),
 • Nurogames (NURO).

V LL1 poskušamo uvesti in preizkusiti pristop in "platformo" PRECINCT, ki vzpostavlja sodelovanje med štirimi medsebojno povezanimi kritičnimi infrastrukturami (nacionalni železniški in mestni avtobusni promet, operater elektrodistribucijskega sistema (DSO) in telekomunikacijska infrastruktura) ter mestno policijo s povezavo z drugimi mestnimi službami prve pomoči in javno infrastrukturo. V bližnji prihodnosti se bodo štiri infrastrukture CI tesneje povezale v novo sodobno vozlišče mobilnosti potnikov in prometa (https://www.ljubljana.si/sl/mo... ).

LL1 bo že na začetku uporabil modele referenčnega okvira PRECINCT, pri čemer bomo vzpostavili odvisnosti med ključnimi informacijami in uporabili pristop resnih iger za prepoznavanje novih ranljivosti zaradi kaskadnih učinkov. To je pomagalo določiti nove procese odločanja med različnimi upravljavci KI, ki so medsebojno povezani (lokacijsko in s soodvisnimi procesi) na lokaciji glavnega vozlišča mobilnosti v središču Ljubljane.

V ta namen bo vzpostavljen koordinacijski center, ki bo uporabljal infrastrukturo PRECINCT za skupno upravljanje varnosti in odpornosti med objekti, da se omogoči izmenjava podatkov med vsemi vključenimi deležniki in prvotno sprejemanje odločitev na podlagi obstoječih orodij. Hitrost in natančnost odziva sta neposredno sorazmerni s pravočasnostjo skupnega zavedanja o razmerah, kar je prednostna naloga vsakega učinkovitega koordinacijskega centra. Da bi to dosegli, bo nameščen in preizkušen digitalni dvojček.

Več o rezultatih projekta si lahko preberete na tej spletni strani https://www.precinct.info/en/.