Udeležba predstavnikov ICS-Ljubljana na mednarodni konferenci »Hrvatski dani sigurnosti«

14. december 2018

Na povabilo partnerske organizacije so se predstavniki ICS-Ljubljana in Slovenskega združenja za korporativno varnost udeležili že XII. mednarodne konference z nazivom »Hrvatski dani sigurnosti«, ki je potekala od 5. do 7. decembra 2018 v Hotel International v Zagrebu. Organizator konference je bil Hrvaško združenje managerjev korporativne varnosti (UHMS) pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvaške.

Predstavnika ICS-Ljubljana dr. Denis Čaleta in mag. Miran Vršec sta sodelovala na odmevni okrogli mizi, kjer smo lahko slišali izmenjavo dobrih izkušenj na področju korporativne varnosti.

Posebej gre izpostaviti dobro partnersko sodelovanje med različnimi združenji korporativne varnosti na prostoru jugovzhodne Evrope. V ta namen je bil podpisan memorandum o delovanju regijskega združenja South-East European Corporate Security Association (SEECSA), ki so ga podpisali predstavniki združenj korporativne varnosti Slovenije, Hrvaške, Srbije in Makedonije.

Denisimiran
Panel 1