Udeležba predstavnika ICS Ljubljana na okrogli mizi na temo o sodobnih tveganjih in odzivih nanje

29. januar 2019

V ponedeljek 14. januarja 2019 je mag. Miran Vršec, predstavnik Instituta za korporativne varnostne študije, sodeloval na okrogli mizi, ki sta jo v okviru celodnevnega seminarja, organizirala združenje notranjih revizorjev IIA - Slovenski inštitut in združenje SI.RISK.

Tema okrogle mize je bila posvečena sodobnim tveganjem in odzivom nanje. Poleg mag. Mirana Vršca so v razpravi sodelovali še Klemen Potisek, član upravnega odbora v Si.Risku, Peter Razpotnik, član uprave Loterije Slovenije, in Igor Stebernak, član uprave Petrola. V zanimivi razpravi so izpostavili glavna tveganja, ki bodo zaznamovala prihodnost, te so kibernetska, regulatorna, tveganja človeških virov in prekinitve procesov.

Ias 2
Ias