Uboj lahko vodi v še večjo radikalizacijo

22. avgust 2022

Dr. Denis Čaleta, predsednik sveta Inštituta za korporativne varnostne študije ICS je odgovarjal na vprašanja o terorizmu in radikalizaciji v intervjuju v Nedeljski prilogi.

Povedal je, da je treba za boljše razumevanje uboj vodje Al Kaide pogledati z več zornih kotov. Ocenjuje, da bi lahko to dejanje že zaradi izbire novega vodstva teroristične mreže in posledičnih povračilnih aktivnosti, predstavljalo povod za še večjo radikalizacijo njihovega delovanja. Al Kaida sicer že vrsto let deluje kot zelo ohlapna teroristična mreža, kjer centralno vodstvo nima več ključnega pomena pri delovanju organizacije. V vsakem primeru je potrebno vsak tak varnostno izpostavljen dogodek poglobljeno analizirati in biti v največji možni meri pripravljeni na možne posledice, ki lahko temu sledijo.

Celoten intervju je dostopen v prilogi, kjer si ga lahko preberete. Želimo vam prijetno branje.

Priloge